I přesto, že hlavní stavební práce, které výrazně ovlivňovaly dopravu na Barrandovském mostě, byly dokončeny, budou řidiče na konci října a začátkem listopadu potkávat další omezení v ulici Modřanská pod Barrandovským mostem. Během dvoutýdenního období od 21. října do 4. listopadu 2023 bude levý jízdní pruh ve směru z centraPokračovat ve čtení

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo nákup pozemků za účelem rozšíření Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi za částku přibližně 15 milionů korun. Tyto pozemky mají rozlohu 1,2 hektaru. Důvody za tímto nákupem pozemků byly podrobně vysvětleny radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, panem Václavem Švendou. Uvedl: „LeteckéPokračovat ve čtení

Středočeský kraj se rozhodl finančně podpořit provoz přívozů na řekách Berounce, Vltavě a Labi. Rozhodnutí o rozdělení dotací bylo dnes schváleno krajskými zastupiteli. Tato finanční injekce umožní nejen pokračovat v provozu přívozů, ale také udržovat je na potřebné technické úrovni. Tuto podporu již dříve schválili krajští radní. Pět obcí obdržíPokračovat ve čtení

Kbelské posvícení, tradiční a oblíbený festival konající se v Kbelské vesnici, přináší nejen radost a zábavu, ale také dočasnou změnu v provozu veřejné dopravy v Praze. Letos se toto slavnostní období koná od 20. září do 25. září 2023 a zahrnuje několik změn na linkách Pražské integrované dopravy (PID). ZměnyPokračovat ve čtení

Od včerejška je internet plný zpráv, že Praha plánuje zpoplatnit vjezd aut do užšího centra. Tento senzacechtivý titulek nedávno zazněl v médiích a rychle se stal středem pozornosti. Nicméně, jak se zdá, tato zpráva je příkladem toho, jak se informace mohou zkreslit a rozšířit, aniž by odpovídaly skutečnosti. 🟩 OficiálníPokračovat ve čtení

Pražská městská část Praha 1 společně s Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP) oznámily ambiciózní plán na zavedení mýtného systému v centru města od 1. ledna 2024. Tato zpráva přináší nové informace o tom, jak nový systém mýtného bude fungovat a jaký bude mít dopad na obyvatele, návštěvníky a řidiče. RozsahPokračovat ve čtení

Kvůli postupně se zhoršujícímu stavu mostu na Výtoni je nezbytné, aby Správa železnic rozšířila systém bezpečnostního monitoringu, aby zajistila maximální bezpečnost dopravy. Během nadcházejícího podzimu bude postupně uzavírat jednu z lávek pro pěší, aby umožnila instalaci nových čidel. Současný systém čidel na železničním mostě pod Vyšehradem bude rozšířen týmem vedenýmPokračovat ve čtení

Hlavní město se snaží, aby byla hromadná doprava co nejlepší. Proto opravují tramvajové trať. To samozřejmě povede k určitému omezení, se kterým musí počítat všichni, kdo se vydají do Prahy. Automobilová i hromadná doprava bude omezena hned na dvou místech na konci letních prázdnin a na začátku nového školního roku.Pokračovat ve čtení

Po dlouhém a více než ročním jednání došlo k dohodě mezi Středočeským krajem a Mladou Boleslaví ohledně začlenění města do krajského systému Standardů dopravní obslužnosti. Během těchto rozsáhlých jednání byly pečlivě projednány potřeby a vytíženost jednotlivých spojů, stejně jako podmínky smluvní dokumentace. Ovšem v případě obcí Tišice, Byšice a VšetatyPokračovat ve čtení

V spolupráci mezi občanskými sdruženími Posázavský Pacifik a Prievidzský parostrojní spolek a firmou Steam Story Agency se koná 4. ročník Festivalu parních lokomotiv od 15. do 17. září 2023 v Benešově u Prahy. Záštitu nad tímto festivalem přijali: pan Martin Kupka (ministr dopravy ČR), pan Martin Baxa (ministr kultury ČR),Pokračovat ve čtení

Rada hlavního města Prahy schválila návrh na výstavbu nové tramvajové trati spojující Dědinu s Nádražím Dlouhá Míle. Prvním krokem bude zajištění projektové dokumentace a poté získání povolení pro samotnou stavbu. Poté bude probíhat výběr vhodného zhotovitele, který zajistí realizaci stavby pod dohledem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy aPokračovat ve čtení