Více než 80 % žáků 8. a 9. tříd ze Středočeského kraje a kolem 90 % jejich rodičů dává přednost maturitním oborům na středních školách. Podle nedávného výzkumu provedeného výzkumníky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Národního institutu SYRI ve spolupráci se Středočeským krajem a Prahou, preferují žáci ideální střední školu nejčastěji ve formě středníchPokračovat ve čtení

Krajská rada schválila 25 žádostí o finanční podporu pro malé obce s počtem obyvatel do 2000. Středočeský Fond obnovy venkova věnuje na tyto projekty více než 10 milionů korun. Nejvyšší částka míří do Čechtic, kde místní základní škola obdrží prostředky na nová okna (1 384 000 Kč). V Hudlicích na Berounsku získají dotaci na výstavbuPokračovat ve čtení

Další finanční podpora směřuje k investicím do mateřských a základních škol. Celkem více než 74 milionů korun bude rozděleno mezi devět žadatelů. Tyto finanční prostředky budou především využity na nezbytné stavební úpravy, jež zvýší kapacitu školských zařízení. O schválení žádostí rozhodnou zastupitelé. Náměstek hejtmanky pro oblast financí, Michael Kašpar, zdůraznil, žePokračovat ve čtení

Středočeské střední školy plánují od příštího školního roku rozšířit svou nabídku o celkem 90 nových míst v prvním ročníku pedagogických oborů. Dnes schválila rada kraje žádosti tří škol o zařazení těchto nových oborů do rejstříku škol a školských zařízení. Definitivní schválení k zařazení těchto oborů do školní sítě bude podmíněno projednáním MinisterstvemPokračovat ve čtení

Projekt vypracovaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) provedl analýzu a prognózu stavu obyvatelstva, aby posoudil současný stav a poskytl odhad budoucích potřeb až do roku 2050. IPR Praha bude pravidelně aktualizovat tuto studii a doplňovat ji novými daty ve spolupráci s pražským magistrátem. Tato analýza bude sloužit jakoPokračovat ve čtení

Na Dopravním hřišti ZŠ Glowackého v Praze 8 se opět uskutečnilo Rodinné setkání s důrazem na bezpečnost. Účastníci měli možnost absolvovat testovací jízdy, získat dětský řidičský průkaz a zúčastnit se různých soutěží. Den dopravní bezpečnosti na hřišti Základní školy Glowackého v Praze 8 nabídl možnost vyplnit správně dopravní test, ukázat své dovednosti v jízděPokračovat ve čtení

Podpora projektů zaměřených na primární prevenci ve školách je pro Středočeský kraj klíčová. Středočeský kraj představil svůj vlastní projekt s důrazem na prevenci rizikového chování ve školách. Hlavním cílem projektu je další vzdělávání pedagogů a poskytování supervize pro školní poradenská pracoviště. Ministerstvo školství přispěje na tento projekt částkou 815 500 korun, cožPokračovat ve čtení

Praha a Středočeský kraj se snaží předejít nedostatku volných míst nejen na středních školách tím, že budou ještě intenzivněji sdílet data a společně navrhovat kapacity školských zařízení. Tyto samosprávy také budou společně jednat o financování škol. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plánuje podpořit výstavbu nových škol prostřednictvím kvalitnějšího územního plánování.Pokračovat ve čtení

Dnešním rozhodnutím pražští radní schválili finanční prostředky ve výši 4 832 000 Kč na letošní rok pro příspěvkovou organizaci Dětské centrum Paprsek, která je součástí hlavního města Prahy. Tato částka bude použita na rekonstrukci prvního nadzemního podlaží objektu střediska DAR v Praze 6. Dětské centrum provozuje denní stacionář pro děti a mladé dospělé s vážnýmiPokračovat ve čtení

Středočeský kraj se již delší dobu aktivně zapojuje do akce nazvané „Obědy do škol“. Tento projekt, který je pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, si klade za cíl zajistit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let ze sociálně slabých rodin na základních a středníchPokračovat ve čtení

Hlavní město dostalo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 48 milionů korun. Pražští radní v pondělí rozhodli, že neinvestiční grant použijí na podporu Operačního programu Jan Amos Komenský. Peníze půjdou hlavně na zvýšení počtu míst ve středních školách a školách zřizovaných městskými částmi. „Přesunuli jsme 48 milionů korun z fondu operačníhoPokračovat ve čtení