Zde je přehled plánovaných výluk na tratích s délkou přerušení delší než 1 týden. Termíny jsou předběžné a mohou být upraveny kvůli počasí, dodavatelským vztahům nebo aktuálnímu stavu techniky. 1. Trať 014: Kolín – Ledečko, celá trať – Období výluky: 23. března – 7. dubna – Všechny vlaky v tomto období budou nahrazeny náhradníPokračovat ve čtení

Dnešní den přinesl zahájení prvních prací na severní nosné konstrukci Barrandovského mostu, které se zaměřují na výměnu ložisek. Tato údržba si vyžádá částečné omezení dopravy v oblasti mostu a pod ním ve Strakonické ulici. Práce na výměně ložisek budou probíhat od 15. ledna do 17. března a zahrnují také zajištění vstupu do komorPokračovat ve čtení

Včera došlo k neplánovanému odhalení rizikového stavu inundační části Libeňského soumostí během mimořádné endoskopické kontroly. Zjištěné problémy se nacházely přibližně 200 metrů od břehu řeky, od zastávky Libeňský most směrem k Palmovce až po křížení s ulicí Voctářova. V důsledku této situace bylo nezbytné ihned dočasně uzavřít tuto část soumostí. Technická správa komunikací (TSK)Pokračovat ve čtení

Během oprav Chlumecké komunikace v úseku mezi podjezdem D11 a křižovatkou Ocelkova budou zavedena dopravní omezení. Práce budou rozděleny do dvou etap. V první etapě, od 25.11. do 2.12.2023, dojde k opravě pomalého jízdního pruhu (pravého) a sjízdné rampy. Doprava bude řízena dvěma jízdními pruhy, přičemž průjezdnost od Horních Počernic bude zachována. Sjezd z D10Pokračovat ve čtení

Od 1. listopadu do 17. prosince 2023 budou zavedena omezení provozu na komunikaci 5. května a okolních silnicích z důvodu rekonstrukce v úseku od Nuselského mostu po ulici Táborská směrem z centra. Práce na této rekonstrukci budou rozděleny do několika fází. Dne 30. října 2023 byly stanoveny následující termíny a rozsah dopravních omezení: – Od 1. do 3. listopadu:Pokračovat ve čtení

Poslední fáze rekonstrukce Hartigovy ulice mezi Černínovou a Zelenky-Hajského měla být původně dokončena tento rok. Avšak kvůli koordinaci s uzavírkami Želivského ulice byla odložena na rok 2024. Termín realizace byl již stanoven ve spolupráci mezi zadavatelem TSK a firmou Eurovia a má probíhat od 22. dubna do 22. listopadu. Během této rekonstrukce zůstanePokračovat ve čtení

I přesto, že hlavní stavební práce, které výrazně ovlivňovaly dopravu na Barrandovském mostě, byly dokončeny, budou řidiče na konci října a začátkem listopadu potkávat další omezení v ulici Modřanská pod Barrandovským mostem. Během dvoutýdenního období od 21. října do 4. listopadu 2023 bude levý jízdní pruh ve směru z centra dočasně zúžen z důvodu výměnyPokračovat ve čtení

V sobotu 17. června 2023 začne Technická správa komunikací (TSK) s rekonstrukcí ulice Průmyslová v Městské části Praha – Štěrboholy a Praha 10. Rekonstrukce se uskuteční na polovině komunikace, která vede do Hloubětína, mezi ulicemi Tiskařská a U Stavoservisu. Tento úsek je jednou z nejvytíženějších v metropoli, protože denně projede až 53 tisíc vozidel, včetněPokračovat ve čtení

Dne 21. května 2023 se bude konat akce na Závodišti Chuchle, která přinese dopravní omezení v této oblasti. Toto omezení bude mít vliv na provoz některých dopravních linek, především linky číslo 244. Vzhledem k této události bude docházet k posílení provozu linky číslo 244. Posilové spoje budou vedeny polookružně v trase mezi Smíchovským nádražím aPokračovat ve čtení

Barrandovský most, jedna z klíčových dopravních tepen v Praze, se připravuje na druhou etapu své rekonstrukce. Tato fáze prací přinese rozsáhlá dopravní omezení, která významně ovlivní plynulost provozu v metropoli. Řidiči se musí připravit na postupné omezování dopravy již od soboty 13. května, kdy dojde k uzavření barrandovské rampy ve směru z ulice K Barrandovu na JižníPokračovat ve čtení

Železniční trať Mstětice – Praha – Vysočany vedoucí přes Prahu 14 prochází v letošním roce rekonstrukcí. Práce souvisejí mimo jiné i s dlouhodobě připravovanou výstavbou nové železniční zastávky Rajská zahrada a lávky, která propojí Černý Most s Hutěmi. Opravy se dotýkají veškerých mostních objektů na trati. Součástí rozsáhlých prací je i výstavba novéhoPokračovat ve čtení