Nesoulad mezi studiem a profesní dráhou: Alarmující problém vyžadující pozornost Vzdělávání představuje klíčový milník v životě jednotlivce, přináší mu znalosti, dovednosti a perspektivu do budoucí kariéry. Bohužel je stále častěji patrné, že mnoho lidí nachází uplatnění mimo svůj původní studijní obor. Tento znepokojující trend představuje závažný problém, který vyžaduje naléhavou pozornost.Pokračovat ve čtení

Město Praha plánuje najmout odborníky, kteří budou poskytovat analytické a konzultační služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato iniciativa má za cíl posílit odolnost pražského magistrátu vůči kybernetickým hrozbám a splnit požadavky stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti. V rámci veřejné zakázky budou poskytovány služby týkající se bezpečnostních technologií, které pomohou zabezpečit informačníPokračovat ve čtení

Barrandovský most, jedna z nejvytíženějších dopravních tepen v České republice, se konečně dočká nezbytné opravy. I přes možné komplikace, které mohou tyto opravy přinést, jsou nevyhnutelné z důvodu špatného stavu mostu. Bezpečnost a pohodlnost řidičů jsou naší prioritou, a proto je nutné zajistit, aby tento významný most splňoval veškeré požadavky moderního silničního provozu.Pokračovat ve čtení

Dne 21. ledna 2023 v 11. 30 h. zaplní Starou náves masky a návštěvníci se mohou těšit na program, který zahájí v 11:40 h. skupina Staropražští pardálové. Následovat bude program pro děti včetně pohádky  „Co se stalo o masopustu“ a program zakončí ve 14:30 h. hudební skupina HOLOKRCI. Připraveny jsou také zabijačkové hody a další občerstvení.  Pokračovat ve čtení