Dnešním dnem se obohatila trolejbusová flotila v Praze o další moderní vozidlo. Jde o druhý trolejbus Škoda-Solaris 24m s evidenčním číslem 403, který dorazil do garáže Klíčov. Tato událost oznamuje další krok města směrem k modernizaci a optimalizaci veřejné dopravy. V průběhu následujícího týdne máme v plánu zahájit zkušební provoz s cestujícími na lince 58.Pokračovat ve čtení

Pražská městská část Praha 1 společně s Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP) oznámily ambiciózní plán na zavedení mýtného systému v centru města od 1. ledna 2024. Tato zpráva přináší nové informace o tom, jak nový systém mýtného bude fungovat a jaký bude mít dopad na obyvatele, návštěvníky a řidiče. Rozsah a cena mýtnéhoPokračovat ve čtení

Praha dlouhodobě bojuje s nadměrným zatížením svých ulic tranzitní nákladní dopravou. Proto Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) momentálně instaluje nové dopravní značení, které rozšiřuje zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun do hlavního města. Tímto opatřením budou vyloučeny nežádoucí tranzitní průjezdy, které značně přetěžují zejména městské části Praha 6Pokračovat ve čtení

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal povolení k elektrifikaci autobusové linky č. 137 a může tak připravit zadávací dokumentaci a vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele třetí trolejbusové tratě v Praze. Elektrifikace této autobusové linky je součástí projektu elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy, který má snížit emisní a hlukové zatížení rezidenčníchPokračovat ve čtení