Prezentace výstavy, kterou připravuje Památník Karla Čapka k oslavě „100. výročí vydání Italských listů Karla Čapka“ v Itálii a spolupráce s Fakultou stavební ČVUT na rekonstrukci Muzea Českého krasu v Berouně, jsou dva z čtyř rozvojových projektů, které oblastní správa podpořila částkou 440 000 Kč. Tuto finanční podporu schválila krajskáPokračovat ve čtení

Hygienická stanice hlavního města Prahy vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 28. září 2023 od 9:00 do 15:00 hodin. Toto událostní setkání proběhne v historické budově známé jako Stará rychta, která se nachází na adrese Rytířská 12. Tato budova má bohatou historii spojenou sPokračovat ve čtení

I přesto, že hlavní stavební práce, které výrazně ovlivňovaly dopravu na Barrandovském mostě, byly dokončeny, budou řidiče na konci října a začátkem listopadu potkávat další omezení v ulici Modřanská pod Barrandovským mostem. Během dvoutýdenního období od 21. října do 4. listopadu 2023 bude levý jízdní pruh ve směru z centraPokračovat ve čtení

Omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích bude účinné od 30. září. Tímto omezením se myslí biologicky rozložitelný materiál, který obvykle pochází z úklidu a údržby pozemků. Do tohoto omezení spadají všechny části rostlin, od těch nejnižších až po vyšší rostliny, včetně stromů. Mezi tímto rostlinným materiálem najdeme předevšímPokračovat ve čtení

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo nákup pozemků za účelem rozšíření Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi za částku přibližně 15 milionů korun. Tyto pozemky mají rozlohu 1,2 hektaru. Důvody za tímto nákupem pozemků byly podrobně vysvětleny radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, panem Václavem Švendou. Uvedl: „LeteckéPokračovat ve čtení

Nový předpis od Magistrátu hlavního města Prahy zakazuje spalování suchých rostlinných odpadů na celém území města. V rámci této obecně závazné vyhlášky se jako rostlinný materiál chápe biologicky rozložitelný materiál obvykle vznikající při úklidu a údržbě pozemků. Tato definice zahrnuje veškeré části rostlin od těch nejmenších až po stromy, jakoPokračovat ve čtení

Projekt vypracovaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) provedl analýzu a prognózu stavu obyvatelstva, aby posoudil současný stav a poskytl odhad budoucích potřeb až do roku 2050. IPR Praha bude pravidelně aktualizovat tuto studii a doplňovat ji novými daty ve spolupráci s pražským magistrátem. Tato analýza bude sloužitPokračovat ve čtení

Středočeský kraj poskytuje finanční podporu obcím, které pečují o nově vysazené stromy. Za každý strom zakoupený z národních zdrojů mohou obce získat dar ve výši 1 500 korun. Pro tento program bylo na letošní rok vyčleněno 2 miliony korun z rozpočtu kraje. Sedm obcí nyní požádalo o darové prostředky aPokračovat ve čtení

Středočeský kraj se rozhodl finančně podpořit provoz přívozů na řekách Berounce, Vltavě a Labi. Rozhodnutí o rozdělení dotací bylo dnes schváleno krajskými zastupiteli. Tato finanční injekce umožní nejen pokračovat v provozu přívozů, ale také udržovat je na potřebné technické úrovni. Tuto podporu již dříve schválili krajští radní. Pět obcí obdržíPokračovat ve čtení

Kraj se rozhodl přidělit téměř 7 milionů korun na podporu 15 azylových domů. Tuto alokaci finančních prostředků schválili místní zastupitelé. Důvodem pro přidělení dalších financí azylovým domům je vysvětlen radní pro sociální oblast, Martin Hrabánek: „Zjistili jsme, že skutečné příjmy od klientů azylových domů v tomto roce nedosáhly očekávaných částek,Pokračovat ve čtení

Krajské zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanční podpory ve výši 4 miliony korun na rekonstrukci a nákup vybavení pro azylový dům pro oběti domácího násilí v Kolíně. Tato individuální návratná finanční výpomoc bude splatná do poloviny roku 2031. Cílem této investiční podpory je podpořit projekt Azylový dům, který byl přidělen organizaci ProstorPokračovat ve čtení