Modernizace trati Praha-Ruzyně–Kladno je klíčovým faktorem pro výstavbu parkovacího domu. Výstavba parkoviště P+R začne současně s výstavbou železnice Jeneč–Hostivice. Na dnešním zasedání rady byl představen návrh spolupráce se městem a rada doporučila schválit smlouvu zastupitelům. Pro cestující na modernizované trati Praha-Ruzyně–Kladno bude k dispozici šestipodlažní parkovací dům s kapacitou pro stání. Žádost oPokračovat ve čtení

Středočeský kraj se rozhodl podrobně zkoumat možnosti provozu vlakotramvají a lehkých kolejových vozidel, které by v budoucnu mohly zajistit dopravní obslužnost ve čtyřech oblastech těsně navazujících na Prahu. Na dnešním jednání schválili krajský radní zadání dvou zakázek na provedení legislativní a provozně-technické studie dvěma vybraným dodavatelům. Tyto studie mají být dokončenyPokračovat ve čtení

Krajská rada schválila 25 žádostí o finanční podporu pro malé obce s počtem obyvatel do 2000. Středočeský Fond obnovy venkova věnuje na tyto projekty více než 10 milionů korun. Nejvyšší částka míří do Čechtic, kde místní základní škola obdrží prostředky na nová okna (1 384 000 Kč). V Hudlicích na Berounsku získají dotaci na výstavbuPokračovat ve čtení

Včera došlo k otevření nové Základní a Mateřské školy U Elektry v Praze 9 a pro děti to byla první příležitost vkročit do svých nových tříd. I když je pozitivní, že tato oblast získala novou vzdělávací instituci, aby zvládla narůstající počet žáků, existuje několik nerozřešených problémů. Jedním z hlavních problémů je přístup doPokračovat ve čtení

Štvanická lávka, nová spojnice mezi Karlínem a Holešovicemi, byla slavnostně otevřena. Tato unikátní konstrukce z bílého betonu umožňuje pohodlný a bezpečný přechod pro chodce i cyklisty. Lávka je dlouhá 300 metrů a je postavena z ultra-vysocehodnotného bílého betonu, což je v Evropě dosud nevídané. Zajímavostí je, že poslední pole na holešovické straně jePokračovat ve čtení

Primátor Bohuslav Svoboda, který je primátorem hlavního města Prahy, pokračuje ve svých návštěvách jednotlivých městských částí, což bylo avizováno již při jeho nástupu do funkce. V rámci této iniciativy se dne 7. června 2023 zaměřil na Prahu 4, nejlidnatější městskou část, kde se setkal s vedením radnice a diskutoval o otázkách týkajících sePokračovat ve čtení

Středočeský kraj se chystá na velkou modernizaci svého železničního vozového parku. Plánovaný rozpočet na tuto modernizaci činí celkem 60 miliard Kč. Aby bylo možné financovat tuto ambiciózní přestavbu, je nezbytné provést změnu rozpočtového určení daní nebo zvýšit jízdné pro cestující. V současnosti kraj již pořizuje nová moderní vozidla pro svouPokračovat ve čtení

Návštěva primátora Bohuslava Svobody ve městské části Praha 3 přinesla nové naděje a plány pro rozvoj této oblasti. Společně se starostou Michalem Vronským se zabývali problémy, které trápí místní obyvatele, a projekty, které se připravují v blízké budoucnosti. Prvním bodem programu byla bezpečnost v ulicích, zejména v okolí klubu v Řehořově ulici. Primátor SvobodaPokračovat ve čtení