Omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích bude účinné od 30. září. Tímto omezením se myslí biologicky rozložitelný materiál, který obvykle pochází z úklidu a údržby pozemků. Do tohoto omezení spadají všechny části rostlin, od těch nejnižších až po vyšší rostliny, včetně stromů. Mezi tímto rostlinným materiálem najdeme předevšímPokračovat ve čtení

Nový předpis od Magistrátu hlavního města Prahy zakazuje spalování suchých rostlinných odpadů na celém území města. V rámci této obecně závazné vyhlášky se jako rostlinný materiál chápe biologicky rozložitelný materiál obvykle vznikající při úklidu a údržbě pozemků. Tato definice zahrnuje veškeré části rostlin od těch nejmenších až po stromy, jakoPokračovat ve čtení

Středočeský kraj poskytuje finanční podporu obcím, které pečují o nově vysazené stromy. Za každý strom zakoupený z národních zdrojů mohou obce získat dar ve výši 1 500 korun. Pro tento program bylo na letošní rok vyčleněno 2 miliony korun z rozpočtu kraje. Sedm obcí nyní požádalo o darové prostředky aPokračovat ve čtení

Když je venku horko a sluníčko svítí, můžete mít dojem, že položení pleny na kočárek vašemu dítěti vytvoří příjemnější prostředí. Nicméně, opak je pravdou. Ačkoliv se může zdát, že plena na kočárku je nevinným doplňkem a poskytuje miminku stín, opak je pravdou. Ve skutečnosti tato praxe může způsobit přehřátí dítětePokračovat ve čtení

Revitalizace parku Mrázovka pokračuje úspěšně. V druhé etapě kácení stromů, která se uskuteční v posledním červencovém týdnu, budou odstraněny dřeviny, které narušují ekosystém parku nebo mohou představovat riziko pro bezpečný pohyb návštěvníků. Celkem 50 stromů bude pokáceno, z nichž 7 stromů s obvodem kmene nad 80 cm bylo individuálně přezkoumánoPokračovat ve čtení

Dnes vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před nebezpečím požárů, která má vliv na území Prahy. Od pátku 26. května od 12:00 hodin platí nařízení zakazující rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru až do odvolání. Nařízení, které stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,Pokračovat ve čtení

lavní město schválilo poskytnutí finančních prostředků pro 130 projektů zaměřených na zlepšení životního prostředí v Praze. Celkem 40 milionů korun bude použito na podporu veřejné zeleně, ekologické výchovy a ochrany ohrožených druhů zvířat. „Tento program je důležitým nástrojem pro podporu projektů, které přispívají ke zlepšování životního prostředí v našem hlavnímPokračovat ve čtení

Na dnešním zasedání pražští radní schválili tři studie, které pomohou předefinovat budoucí rozvoj a zlepšení centrální oblasti v okolí Severojižní magistrály. Park Těšnov a prostor před historickou budovou Hlavního nádraží již nebudou opuštěnými místy. Cílem je vrátit tomuto zanedbanému území v centru Prahy odpovídající kvalitu. Hlavní nádraží, jak železniční, takPokračovat ve čtení

Vnitrobloky, ty tichá místa uprostřed městského ruchu, se chystají ožít díky zajímavému a inspirativnímu konceptu. Bleší trhy, které se budou konat v neděli 21. května, se stanou živoucími důkazy toho, jak lze vnitrobloky využít plným potenciálem. Vnitrobloky představují až třetinu zelené plochy ve městech, ale mnohé z nich zůstávají opomíjenéPokračovat ve čtení

Jiřičky jsou malí ptáci, kteří se živí hmyzem a zpívají krásně. Bohužel jim ubývá vhodných míst pro hnízdění v městech. Proto jsme se rozhodli jim pomoci a vytvořit jim nové domovy na terminálu Černý Most. Terminál Černý Most je důležitý dopravní uzel, kde denně přestupuje tisíce lidí. Abychom zvýšili jejichPokračovat ve čtení

Průhonický park je v jarních měsících plný barev a vůní květů. Alpinum je nádherné a brzy se k němu přidají i tisíce rododendronů. Ale to není všechno, co park nabízí svým návštěvníkům. Čeká je i spousta novinek a zajímavostí, jako opravené cesty, obnovené partie parku, různé akce pro dospělé iPokračovat ve čtení