Datum 2. února 2024 bude mít pro návštěvníky Zoo Praha zvláštní význam. Na pololetní prázdniny přichází nejen s možností prozkoumat různorodost fauny, ale také s iniciativou, která spojuje zábavu, ekologii a dobročinnost. Zoo Praha vás zve, abyste přinesli svůj starý mobilní telefon a vyměnili jej za dětskou vstupenku zdarma. Tato akce je určenaPokračovat ve čtení

Dne 2. ledna 2024 večer, osm minut po deváté hodině, přivedla desetiletá samička gorily nížinné jménem Duna v Zoo Praha na svět své první mládě. Legendární Moja, první gorila narozená v České republice, se stala babičkou a populární Richard pradědečkem. Mládě je v dobrém stavu a již v průběhu noci začalo sát mateřské mléko. ZatímPokračovat ve čtení

Hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Povodí Vltavy předpokládají, že hladina Vltavy bude minimálně do zítra stoupat. Dnes večer dosáhne (na limnigrafu v Chuchli) průtoku 600 m3/s a bude dále vzrůstat až k nočním 700 m3/s s možností dalšího nárůstu. Od dnešního odpoledne se opět plně uzavřou náplavky a začne výstavba prvních úseků protipovodňové ochrany,Pokračovat ve čtení

Radní hlavního města dnes schválili žádost o podporu v rámci 65. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, který je vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj a podporuje investice do zelené infrastruktury. Město žádá o dotaci na transformaci svrchní části náměstí Jiřího z Poděbrad. Náměstí Jiřího z Poděbrad bylo po desítky let zatíženo nekoncepčními proměnami, které zásadněPokračovat ve čtení

Způsob, jakým se v zimě v Praze topí, má významný dopad na kvalitu vzduchu. Kouř nemá hranice a ovlivňuje zdraví všech obyvatel města. Přechod na čistší způsob vytápění může přinést mnoho výhod pro naše zdraví, životní prostředí a naše sousedy. V zimních měsících jsou kamna na pevná paliva, jako uhlí, koks aPokračovat ve čtení

Omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích bude účinné od 30. září. Tímto omezením se myslí biologicky rozložitelný materiál, který obvykle pochází z úklidu a údržby pozemků. Do tohoto omezení spadají všechny části rostlin, od těch nejnižších až po vyšší rostliny, včetně stromů. Mezi tímto rostlinným materiálem najdeme především trávu, seno, slámu,Pokračovat ve čtení

Nový předpis od Magistrátu hlavního města Prahy zakazuje spalování suchých rostlinných odpadů na celém území města. V rámci této obecně závazné vyhlášky se jako rostlinný materiál chápe biologicky rozložitelný materiál obvykle vznikající při úklidu a údržbě pozemků. Tato definice zahrnuje veškeré části rostlin od těch nejmenších až po stromy, jako jePokračovat ve čtení

Středočeský kraj poskytuje finanční podporu obcím, které pečují o nově vysazené stromy. Za každý strom zakoupený z národních zdrojů mohou obce získat dar ve výši 1 500 korun. Pro tento program bylo na letošní rok vyčleněno 2 miliony korun z rozpočtu kraje. Sedm obcí nyní požádalo o darové prostředky a kraj schválil poskytnutíPokračovat ve čtení

Když je venku horko a sluníčko svítí, můžete mít dojem, že položení pleny na kočárek vašemu dítěti vytvoří příjemnější prostředí. Nicméně, opak je pravdou. Ačkoliv se může zdát, že plena na kočárku je nevinným doplňkem a poskytuje miminku stín, opak je pravdou. Ve skutečnosti tato praxe může způsobit přehřátí dítětePokračovat ve čtení

Revitalizace parku Mrázovka pokračuje úspěšně. V druhé etapě kácení stromů, která se uskuteční v posledním červencovém týdnu, budou odstraněny dřeviny, které narušují ekosystém parku nebo mohou představovat riziko pro bezpečný pohyb návštěvníků. Celkem 50 stromů bude pokáceno, z nichž 7 stromů s obvodem kmene nad 80 cm bylo individuálně přezkoumáno a jejich kácení byloPokračovat ve čtení

Dnes vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před nebezpečím požárů, která má vliv na území Prahy. Od pátku 26. května od 12:00 hodin platí nařízení zakazující rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru až do odvolání. Nařízení, které stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, určuje následující oblastiPokračovat ve čtení