Dne 13. listopadu uspořádalo hlavní město slavnostní vyhlášení výsledků architektonicko-urbanistické soutěže na novou Administrativně-technickou budovu Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. V Centru architektury a městského plánování (CAMP) byly veřejnosti představeny všechny návrhy, a to za účasti vítězného týmu z bratislavského studia PLURAL. Náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví, Alexandra Udženija, vyjádřila radost z konečnéhoPokračovat ve čtení

Hygienická stanice hlavního města Prahy vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 28. září 2023 od 9:00 do 15:00 hodin. Toto událostní setkání proběhne v historické budově známé jako Stará rychta, která se nachází na adrese Rytířská 12. Tato budova má bohatou historii spojenou s péčí o veřejnéPokračovat ve čtení

Kraj se rozhodl přidělit téměř 7 milionů korun na podporu 15 azylových domů. Tuto alokaci finančních prostředků schválili místní zastupitelé. Důvodem pro přidělení dalších financí azylovým domům je vysvětlen radní pro sociální oblast, Martin Hrabánek: „Zjistili jsme, že skutečné příjmy od klientů azylových domů v tomto roce nedosáhly očekávaných částek, kteréPokračovat ve čtení

Krajské zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanční podpory ve výši 4 miliony korun na rekonstrukci a nákup vybavení pro azylový dům pro oběti domácího násilí v Kolíně. Tato individuální návratná finanční výpomoc bude splatná do poloviny roku 2031. Cílem této investiční podpory je podpořit projekt Azylový dům, který byl přidělen organizaci Prostor plusPokračovat ve čtení

Brzy se hlavní město může opřít o plán Pražských trhů, který bude vypracován městskou společností Prague City Tourism. Tento plán přinese komplexní řešení potřeb města v oblasti trhů a bude se soustředit na historická centra metropole. Koncepční dokument se podrobně věnuje problematice pražských trhů, určuje vhodné lokality podle urbanistických zásad, aPokračovat ve čtení

Dnes na zasedání Rady hlavního města Prahy bylo schváleno partnerství s firmou Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) ohledně druhé fáze plánované rekonstrukce a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV). Tato etapa se soustředí na stávající vodní linku, která potřebuje přestavbu kvůli nedostatečnému zajištění čištění odpadních vod v souladu s evropskouPokračovat ve čtení

Hlavní město stále projevuje zájem o odkup budov České pošty v ulicích Jindřišská a Moravská. Během jednání mezi zástupci metropole a Českou poštou bylo potvrzeno, že nejvhodnější formou prodeje pro Prahu je přímý prodej, což je v souladu s platnými zákony. I zástupci České pošty to jasně vyjádřili. Nicméně, podle aktuálních informací sePokračovat ve čtení

Středočeský kraj si nechal v minulosti vyvinout platební portál, který umožňuje občanům pohodlně platit různé poplatky. Tento portál slouží nejen k platbě obecních poplatků, ale také školních poplatků, poplatků za školky, sportovní kluby a zájmové spolky. Stačí jen navštívit webovou stránku, vybrat svou obec a konkrétní organizaci a produkt, který chcete zaplatit.Pokračovat ve čtení

Hlavní město Praha schválilo v pondělí návrh nové smlouvy o renovaci veřejného osvětlení s Technologiemi hlavního města Prahy za částku 165 milionů korun. Cílem je postupně nahradit staré sodíkové lampy moderními a úspornějšími LED světly. Finanční prostředky poskytnuté městem budou využity prostřednictvím městské firmy na obnovu veřejného osvětlení. Do roku 2030 chcePokračovat ve čtení

Máte problémy se signálem oblíbené rádiové stanice ve tunelích na Městském okruhu? Brzy by se to mohlo změnit. Praha, hlavní město, zastoupené Technickou správou komunikací (TSK), vyhlásilo veřejnou soutěž pro výběr provozovatelů radiových stanic, kteří budou poskytovat signál v vybraných úsecích, jako jsou Strahovský tunel, tunel Mrázovka a Tunelový komplex Blanka.Pokračovat ve čtení

Praha bojuje s nedostatkem nájemního bydlení. Výstavba nových bytů je však zpomalena zdlouhavým schvalovacím procesem. Nové vedení města se snaží najít alternativy, jak uspokojit potřeby obyvatel a podniká kroky, které by situaci alespoň částečně zmírnily. Analyzuje se část objektu České pošty v Moravské ulici v Praze 2, kterou se pošta chce zbavit přiPokračovat ve čtení