Dnešním dnem se Benešovská nemocnice stala jedním z nejmodernějších diagnostických center, která disponují magnetickou rezonancí 3T. Moderní magnetický skener s inovativní technologií přináší preciznější diagnostiku a zvyšuje kapacitu pro objednávání pacientů. Na slavnostním otevření nového pracoviště magnetické rezonance 3T v chirurgickém pavilonu Benešovské nemocnice se dnes ráno podílela hejtmanka Středočeského kraje Petra PeckováPokračovat ve čtení

V tuto chvíli probíhá formulování Strategie Středočeského kraje v oblasti kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na období 2024–2030. Aby tato strategie skutečně sloužila všem zainteresovaným – od místních kulturních aktérů, provozovatelů veřejně přístupných památek a kulturních akcí, přes zástupce kulturních institucí a veřejné správy až po další organizátoryPokračovat ve čtení

Na rok 2024 zvýšil Středočeský kraj alokaci finančních prostředků v rámci programu obnovy kulturních památek na částku 58 milionů korun. Žadatelé mohou o podporu požádat od dnešního dne do 24. ledna. Současně je otevřený příjem žádostí o dotace z programu na podporu knihoven. Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovníhoPokračovat ve čtení

V roce 2024 skončí platnost dopravních karet Lítačka, které byly převážně vydány v roce 2020. Pražská městská společnost OICT a Magistrát hlavního města Prahy se rozhodly automaticky prodloužit platnost karet Lítačka o další tři roky. Všichni cestující, jejichž karty vyprší v roce 2024, budou moci bez obav cestovat s Lítačkou po Praze aPokračovat ve čtení

Mnoho z nás má doma starý nebo nefunkční telefon či tablet, který leží ladem. Projekt nazvaný „Odlož mobil v knihovně“, iniciovaný Středočeským krajem a neziskovou organizací ASEKOL, si klade za cíl zvýšit povědomí o třídění drobných elektrozařízení prostřednictvím soutěže a zároveň podpořit obecní knihovny. Vysloužilé telefony, které budou shromážděny, budou posléze předányPokračovat ve čtení

Více než 80 % žáků 8. a 9. tříd ze Středočeského kraje a kolem 90 % jejich rodičů dává přednost maturitním oborům na středních školách. Podle nedávného výzkumu provedeného výzkumníky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Národního institutu SYRI ve spolupráci se Středočeským krajem a Prahou, preferují žáci ideální střední školu nejčastěji ve formě středníchPokračovat ve čtení

Středočeský kraj se rozhodl podrobně zkoumat možnosti provozu vlakotramvají a lehkých kolejových vozidel, které by v budoucnu mohly zajistit dopravní obslužnost ve čtyřech oblastech těsně navazujících na Prahu. Na dnešním jednání schválili krajský radní zadání dvou zakázek na provedení legislativní a provozně-technické studie dvěma vybraným dodavatelům. Tyto studie mají být dokončenyPokračovat ve čtení

Jeden z programů, který získal podporu, je projekt Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku s názvem „Alice Garrigue Masaryková – Inspirace pro Generace“. Tento projekt se zaměřuje na Alice Masarykovou, která slouží jako inspirace nejen pro dnešní generaci. Muzeum Alice G. Masarykové a Český červený kříž připravily pro nadcházející rok sérii přednášek aPokračovat ve čtení

Krajská rada schválila 25 žádostí o finanční podporu pro malé obce s počtem obyvatel do 2000. Středočeský Fond obnovy venkova věnuje na tyto projekty více než 10 milionů korun. Nejvyšší částka míří do Čechtic, kde místní základní škola obdrží prostředky na nová okna (1 384 000 Kč). V Hudlicích na Berounsku získají dotaci na výstavbuPokračovat ve čtení

Další finanční podpora směřuje k investicím do mateřských a základních škol. Celkem více než 74 milionů korun bude rozděleno mezi devět žadatelů. Tyto finanční prostředky budou především využity na nezbytné stavební úpravy, jež zvýší kapacitu školských zařízení. O schválení žádostí rozhodnou zastupitelé. Náměstek hejtmanky pro oblast financí, Michael Kašpar, zdůraznil, žePokračovat ve čtení

Kraj se plánuje věnovat ojeté autobusy partnerské Kyjevské oblasti v rámci humanitární pomoci pro Ukrajinu, která trpí válečnými konflikty. Tyto autobusy by měly být využity zejména k dopravě školních dětí. Tento úmysl musí ještě získat schválení místního zastupitelstva. Věnujeme pozornost potřebám Ukrajiny v souvislosti s válkou, a proto plánujeme dodat další humanitární pomoc. KonkrétněPokračovat ve čtení