V Mladé Boleslavi bude postaven nový denní stacionář s vybavením pro péči o imobilní klienty Centra 83. Projektový záměr Centra 83 v Mladé Boleslavi byl schválen krajskými radními. Bude provedena rekonstrukce prostor denního stacionáře a vytvořeno prostředí vhodné pro péči o klienty s vážným postižením. Celková cena projektu činí 10,5Pokračovat ve čtení

Na dnešním zasedání Rady Středočeského kraje bylo schváleno dalších 210 žádostí o dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti. Celková částka přidělená těmto žádostem přesahuje 33,7 milionů korun. Seznam registrovaných žádostí, které splňovaly podmínky Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“, byl schválen. TatoPokračovat ve čtení

Ďáblice jsou jedním z nejhodnotnějších sídlišť v Praze. Kromě výhodné dopravní dostupnosti, dostatku zeleně a původního veřejného vybavení jsou také chráněny před nevhodnou výstavbou a ztrátou dalších funkcí. V roce 2018 byla vytvořena územní studie, která však nebyla přijata kladně obyvateli ani městskou částí Praha 8. Proto byla studie přepracovánaPokračovat ve čtení

Svět se neustále mění a to v rychlém tempu, což zahrnuje i oblast bydlení. Modely, které platily po desetiletí, se již nedokážou přizpůsobit demografickému a ekonomickému vývoji, zejména ve velkých městech, jako je Praha 3, kde žije na malém prostoru mnoho lidí. Krize bydlení se zde již projevuje a budePokračovat ve čtení

V roce 2023 čelí Evropa vážné energetické krizi, která způsobila rekordní růst cen elektřiny a plynu. Tato situace má negativní dopad na domácnosti i firmy, zejména ty s nižšími příjmy nebo energeticky náročnou výrobou. Proto se hlavní město Praha rozhodlo poskytnout finanční pomoc těm nejohroženějším skupinám obyvatel. Jedná se oPokračovat ve čtení

Hlavní město Praha nabízí finanční podporu až 30 000 domácnostem, které se potýkají s vysokými náklady na energie. Podpora je určena pro vdovy a vdovce s nízkým důchodem a pro rodiny s dětmi a malým příspěvkem na bydlení. Žadatelé mohou získat až 2 895 Kč na energeticky úsporná opatření vPokračovat ve čtení

Na pondělním jednání pražských radních bylo schváleno zvýšení nájemného a pachtovného nebytových prostor, budov a pozemků v majetku Prahy pro letošní rok. Konkrétně se jedná o valorizaci nájemného, které se zvyšuje o 7,55 %, což odpovídá 50 % míry inflace za rok. Tento krok byl podniknut kvůli nutnosti udržet rozumnéPokračovat ve čtení