Vlastní bydlení přímo v metropoli nebo raději dojíždět z některého ze satelitů v okolí? Rozhodnutí bývá složité, střední Čechy mají body navíc za zeleň a přírodu, naopak metropole zase za dostupnost veřejné dopravy a za služby. Společnost Metrostav Development teď dává šanci zůstat v Praze, přitom mít zeleň na dosah. Na okraji rozsáhlého parkuPokračovat ve čtení

Včera, dne 8. 11. 2023, schválila Rada městské části usnesením Rady MČ Praha 11 námitky k územnímu řízení ohledně plánovaného projektu Duo Galaxie. Investor má v úmyslu postavit dva věžáky s 21 patry na místě bývalého kina Galaxie na Hájích. Šárka Zdeňková, bývalá starostka a zastánkyně občanského prostředí, označila záměr Duo Galaxie za neuvěřitelný. InformovalaPokračovat ve čtení

Kdo by netoužil po vlastním bydlení v metropoli? Bohužel v posledních letech měli zájemci smůlu. V hotových projektech se volných jednotek nedostávalo a čekat několik let na dostavbu, přitom platit hypotéku, se kupujícím logicky nechce. Teď se naštěstí jedna možnost nabízí. V rámci Bytů u parku na Žižkově zbývá několik volných jednotek, které sePokračovat ve čtení

V posledních dvou dekádách změnil Žižkov celou svou tvář. Dříve omšelá a chudinská čtvrť patří nyní k nejlepším lokalitám, které metropole nabízí. A co víc, v rámci horní části vznikla rezidenční oblast, které nikdo neřekne jinak než Vackov, kde se právě staví další čtyři bytové domy. Zájem v minulých letech byl obrovský, protoPokračovat ve čtení

V pondělí byla pražskými radními schválena finanční podpora pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 171 milionů korun. Tato podpora je určena pro Program podpory registrovaných sociálních služeb, který poskytuje občanům hlavního města Prahy a byl vyhlášen Radou hlavního města Prahy 3. dubna letošního roku. Pražští radní se rozhodli podpořit tzv. doplňkovouPokračovat ve čtení

Městská část Praha 14 obdrží finanční podporu hlavního města pro rekonstrukci a dostavbu Domova seniorů Bojčenkova. Částka téměř 50 milionů korun bude poskytnuta na rozvoj tohoto domova na Černém Mostě. Pražští radní schválili v pondělí poskytnutí dotace ve výši 49 478 500 korun městské části Praha 14. Schválení záměru je však ještě potřebaPokračovat ve čtení

V Mladé Boleslavi bude postaven nový denní stacionář s vybavením pro péči o imobilní klienty Centra 83. Projektový záměr Centra 83 v Mladé Boleslavi byl schválen krajskými radními. Bude provedena rekonstrukce prostor denního stacionáře a vytvořeno prostředí vhodné pro péči o klienty s vážným postižením. Celková cena projektu činí 10,5 milionu korun, s očekávanýmPokračovat ve čtení

Na dnešním zasedání Rady Středočeského kraje bylo schváleno dalších 210 žádostí o dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti. Celková částka přidělená těmto žádostem přesahuje 33,7 milionů korun. Seznam registrovaných žádostí, které splňovaly podmínky Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“, byl schválen. TatoPokračovat ve čtení

Ďáblice jsou jedním z nejhodnotnějších sídlišť v Praze. Kromě výhodné dopravní dostupnosti, dostatku zeleně a původního veřejného vybavení jsou také chráněny před nevhodnou výstavbou a ztrátou dalších funkcí. V roce 2018 byla vytvořena územní studie, která však nebyla přijata kladně obyvateli ani městskou částí Praha 8. Proto byla studie přepracována a nyní bylaPokračovat ve čtení

Svět se neustále mění a to v rychlém tempu, což zahrnuje i oblast bydlení. Modely, které platily po desetiletí, se již nedokážou přizpůsobit demografickému a ekonomickému vývoji, zejména ve velkých městech, jako je Praha 3, kde žije na malém prostoru mnoho lidí. Krize bydlení se zde již projevuje a bude sePokračovat ve čtení

V roce 2023 čelí Evropa vážné energetické krizi, která způsobila rekordní růst cen elektřiny a plynu. Tato situace má negativní dopad na domácnosti i firmy, zejména ty s nižšími příjmy nebo energeticky náročnou výrobou. Proto se hlavní město Praha rozhodlo poskytnout finanční pomoc těm nejohroženějším skupinám obyvatel. Jedná se o PříspěvekPokračovat ve čtení