Cestující v loňském roce nahlásili přes Infolinku Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) téměř 8,5 tisíce předmětů, které ztratili v pražské MHD. Tento počet je rekordní za celou dobu, kdy tato služba funguje. Zaměstnanci DPP našli loni celkem 7 229 zapomenutých předmětů, z nichž se polovina vrátila majitelům. Nejčastěji zapomínanými předměty v MHD jsou tašky,Pokračovat ve čtení

Přesný původ sošky Jezulátka není znám, ale historické prameny poukazují na 19palcovou (48 cm) sošku Svatého dítěte s ptáčkem v pravé ruce, která se v současnosti nachází v cisterciáckém klášteře Santa María de la Valbonna v Astursku ve Španělsku a byla vytesána kolem roku 1340. Mnoho dalších soch Jezulátka bylo ve středověku vyřezáno také slavnýmiPokračovat ve čtení

Od 1. března 2023 dochází k zásadnímu rozšíření nabídky pro veřejnost v areálech Pražského hradu a zámku Lány. Podstatně je rozšířen seznam míst, kam se budou moci návštěvníci podívat. Zároveň nedojde ke zvýšení základního vstupného. Cena vstupenky na základní okruh zahrnující Katedrálu, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku zůstává iPokračovat ve čtení

Technická správa komunikací (TSK) zrekonstruovala most v památkově chráněné zóně vedoucí přes rameno Vltavy, který spojuje Slovanský ostrov a palác Žofín s Masarykovým nábřežím. Nově se na most vrátilo i speciální osvětlení v zábradlí, které zde přes třicet let nefungovalo a bylo skryto pod kovovými deskami. Na rekonstrukci se koordinačně podílela společnost TechnologiePokračovat ve čtení

V letošním roce se opět koná den otevřených dveří pražského magistrátu ve svátek 28. října, kdy budou od 9:00 do 18:00 hodin otevřeny různé budovy hlavního města pro veřejnost. Prohlédnout si budou moci lidé Rezidenci primátora, Clam-Gallasův palác, Škodovy salonky nebo Novou radnici. Navštívit budou moci lidé v pátek 28. října 2022 mimoPokračovat ve čtení

Hřiště si oblíbily nejen děti a jejich rodiče, ale také pěstitelé na místní komunitní zahradě. Postupem času se ale dostalo do nevyhovujícího stavu, navíc rozrůstající komunitní zahradu nešlo udržovat v těsné blízkosti prolézaček a míst, kde si hrají děti. Proto je připravena celková revitalizace. Jejím cílem je zachovat pěstování v truhlících, alePokračovat ve čtení

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na žádost městské části Praha 6 přejmenování části ulice Korunovační v Bubenči názvem Ukrajinských hrdinů. Zároveň bude sousední a dosud bezejmenný most přes železniční trať pojmenován Skakunův most. Pojmenován bude nově i navazující most, který byl dosud také součástí Korunovační ulice. Nyní ponese jméno ukrajinského vojákaPokračovat ve čtení

Národní muzeum (zkratka NM, od roku 1848 České muzeum, v letech 1854–1919 Museum Království českého) je nejvýznamnější česká muzejní instituce. Bylo založeno v roce 1818 jako Vlastenské muzeum. Muzeum plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou, zaměřuje se na více vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných (mineralogie, zoologie), tak historických (archeologie, numismatika) a uměleckých. Své sbírky spravuje a vystavuje v řadě budov v Praze iPokračovat ve čtení

Petřínská rozhledna je s výškou přes 58,7 metrů jedna z nejznámějších dominant Prahy. Její základna se nachází v nadmořské výšce 324 m, v zahradě U rozhledny na temeni kopce Petřín na Malé Straně v městské části Praha 1. Historie V r. 1889 byli členové Klubu českých turistů na světové výstavě v Paříži, kde se tak nadchli pohledem na slavnou Eiffelovu věž, že se rozhodli vytvořit podobnou dominantu nad městem v Praze. Založili DružstvoPokračovat ve čtení