Náležitě se vypořádat s odpadem po Vánocích je věc, kterou mnozí podceňují. Ve čtvrti Nusle v Praze však místní obyvatelé čelí specifickým výzvám spojeným s úklidem vánočních stromků. Odpad po Vánocích se zde stává jakýmsi testem pro komunitu a zároveň výzvou pro úřady, které se snaží udržet město v pořádku. Někteří obyvatelé projevují výjimečnouPokračovat ve čtení

Dnešní den přinesl zahájení prvních prací na severní nosné konstrukci Barrandovského mostu, které se zaměřují na výměnu ložisek. Tato údržba si vyžádá částečné omezení dopravy v oblasti mostu a pod ním ve Strakonické ulici. Práce na výměně ložisek budou probíhat od 15. ledna do 17. března a zahrnují také zajištění vstupu do komorPokračovat ve čtení

Včera došlo k neplánovanému odhalení rizikového stavu inundační části Libeňského soumostí během mimořádné endoskopické kontroly. Zjištěné problémy se nacházely přibližně 200 metrů od břehu řeky, od zastávky Libeňský most směrem k Palmovce až po křížení s ulicí Voctářova. V důsledku této situace bylo nezbytné ihned dočasně uzavřít tuto část soumostí. Technická správa komunikací (TSK)Pokračovat ve čtení

Z důvodu zajištění bezpečnosti byl dnes odpoledne uzavřen inundační most na Libeňském soumostí spravovaný Technickou správou komunikací. Tento most, nacházející se na Rohanském ostrově v Městské části Praha 8, představuje samostatný oblouk. Uzavření mostu bylo nutné v důsledku zjištěné technické závady, pravděpodobně způsobené intenzivními mrazy v uplynulých dnech. Defekt byl odhalen během pravidelnýchPokračovat ve čtení

Společnost Technologie hl. m. Prahy úspěšně zabezpečila dodávky elektřiny a zemního plynu pro Hlavní město Prahu, Městskou policii a více než 200 dalších příspěvkových organizací přímo spojených s pražským magistrátem. Stanovené ceny jsou neměnné po celý rok 2024. Primátor hl. m. Prahy, Bohuslav Svoboda, zdůrazňuje výhody zajištění energetické bezpečnosti pro hlavníPokračovat ve čtení

Správný postup likvidace vánočního stromku závisí na dostupnosti popelnice na směsný odpad. Pokud je popelnice nebo kontejner na směsný odpad veřejně přístupný, můžete stromek volně umístit vedle něj, což platí zejména pro sídliště. Nesmí se však umisťovat přímo do popelnice, protože by tuto nádobu zbytečně zaplnil. V případě, že jsouPokračovat ve čtení

Renovované dvanáctimetrové veřejné hodiny na Florenci opět ožívají po dokončení rekonstrukce a znovu ukazují čas nejen v Praze, ale i ve desítkách světových metropolí. Technologie hlavního města Prahy, odpovědné za správu a údržbu veřejných hodin v metropoli, dnes oznámily, že hodiny byly znovu spuštěny. Ikona ve formě plastiky od akademického sochaře RudolfaPokračovat ve čtení

Posudek o stavu technickém procházející oblasti Háje rozptýlil veškeré pochybnosti: budova musí být do dvou let podrobena rekonstrukci. Jiří Dohnal (Piráti), radní pro majetek a investice městské části Praha 11, uvedl: „Posudek naznačuje, že stav není naléhavý, avšak je nezbytné se s ním vypořádat. V praxi musíme nejpozději do dvou let zahájitPokračovat ve čtení

Od 1. října 2023 se mění název ulice Koněvova na Hartigovu. Vzhledem k této změně budou muset obyvatelé, kteří mají na této ulici bydliště nebo firmu, požádat o změnu v dokladech. Od září si mohou zájemci on-line rezervovat termíny na podání žádosti o nový občanský průkaz. Od října bude oddělení osobních dokladů v provozuPokračovat ve čtení

V hlavním městě existují dvě základní kategorie sběrných míst: venkovní, která jsou volně přístupná pro všechny občany, a domovní, která jsou umístěna v domácích prostorách, na dvorcích a podobně. Domovní sběrná místa jsou nyní vybavena tzv. multikomoditním systémem (3v1), který umožňuje společný sběr kovů, nápojových kartonů a plastů do jednoho kontejneru.Pokračovat ve čtení