Nedávno se na pražské Letné objevila nová forma vzkazů, která vzbudila pozornost veřejnosti. Na chodnících a vozovce se začaly objevovat vzkazy v mouce a nálepky, které zdánlivě slouží k upozornění na špatné parkování. Článek se zaměří na to, jakým způsobem tyto vzkazy ovlivňují chování řidičů, a zda jde o efektivní způsob komunikace.Pokračovat ve čtení

Dnes byla slavnostně otevřena nová prosklená budova na radotínském nádraží, která vzešla z výstavby započaté v srpnu loňského roku s celkovými náklady ve výši 53 milionů korun. Tato moderní stavba poskytuje cestujícím nové a pohodlné zázemí, včetně čekárny, prodejny jízdenek, toalet a komerčních prostor. Bezbariérový přístup je samozřejmostí. Podobně jako na nádraží vePokračovat ve čtení

Před dvěma týdny byly vyhlášeny výsledky soutěžního dialogu Nový Hlavák a od té doby se ve veřejném prostoru objevuje mnoho otázek a mýtů ohledně vítězného návrhu. V tomto článku se pokusíme poskytnout přehled odpovědí na některé z nejčastěji kladených otázek. 1. Proč je vítězný návrh nejlepší pro spojení s centrem a parkem? ProstupnostPokračovat ve čtení

Stavba pilotního oblouku Negrelliho viaduktu je v plném proudu. Technická správa komunikací (TSK) zahájila práce na zasklení oblouku. Zhotovitel již připojil inženýrské sítě a dokončil základové konstrukce. Probíhá kotvení nosných profilů pro prosklené stěny. Celý projekt má čtyři etapy, přičemž první dvě provádí TSK. Třetí etapa zahrnuje vybavení a provoz, aPokračovat ve čtení

V hlavním městě existují dvě základní kategorie sběrných míst: venkovní, která jsou volně přístupná pro všechny občany, a domovní, která jsou umístěna v domácích prostorách, na dvorcích a podobně. Domovní sběrná místa jsou nyní vybavena tzv. multikomoditním systémem (3v1), který umožňuje společný sběr kovů, nápojových kartonů a plastů do jednoho kontejneru.Pokračovat ve čtení

V posledních měsících uskutečnila Praha několik kroků směrem k urychlení procesu kultivace restauračních zahrádek ve svém centru. Provozovatelé, kteří porušují nová pravidla nebo se snaží zpomalit jejich platnost soudními spory, čelí tvrdým postihům. Kultivace restauračních zahrádek v centru Prahy započala již v roce 2021, kdy Rada hl. m. Prahy schválila koncepci umístění předzahrádekPokračovat ve čtení

Nelegální billboard, který dlouhodobě kazil městský prostor u nádraží Libeň, byl konečně odstraněn. Tato obří světelná reklama nejen znečišťovala okolí jako vizuální smog, ale také působila dopravní rušení a vytvářela nebezpečí pro řidiče. Proto je důležité, že se město rozhodlo jednat a vylepšit veřejný prostor spojený s kultivací dopravy. Jedním z příkladůPokračovat ve čtení

Ďáblice jsou jedním z nejhodnotnějších sídlišť v Praze. Kromě výhodné dopravní dostupnosti, dostatku zeleně a původního veřejného vybavení jsou také chráněny před nevhodnou výstavbou a ztrátou dalších funkcí. V roce 2018 byla vytvořena územní studie, která však nebyla přijata kladně obyvateli ani městskou částí Praha 8. Proto byla studie přepracována a nyní bylaPokračovat ve čtení

Městské třídy hrají v dnešní době klíčovou roli v dopravě a rozvoji měst. Vídeň a další evropská města již předvedla, že třídy mohou plnit svou dopravní funkci, aniž by bránily vytváření kvalitního veřejného prostoru. Stejným směrem se ubírá i Praha, a to především v případě magistrály. Magistrála je důležitým dopravním tahem, ale takéPokračovat ve čtení

Pokud se setkáte s poškozenou silnicí, jako je výmol nebo výtluk, která představuje bezpečnostní riziko a potřebuje opravu, existuje několik způsobů, jak na to upozornit. Pokud preferujete nejúčinnější a nejrychlejší řešení, je vhodné kontaktovat přímo správce komunikací. V případě Prahy je to Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK). Na jejich webovýchPokračovat ve čtení