Další finanční podpora směřuje k investicím do mateřských a základních škol. Celkem více než 74 milionů korun bude rozděleno mezi devět žadatelů. Tyto finanční prostředky budou především využity na nezbytné stavební úpravy, jež zvýší kapacitu školských zařízení. O schválení žádostí rozhodnou zastupitelé. Náměstek hejtmanky pro oblast financí, Michael Kašpar, zdůraznil, žePokračovat ve čtení

Městské třídy hrají v dnešní době klíčovou roli v dopravě a rozvoji měst. Vídeň a další evropská města již předvedla, že třídy mohou plnit svou dopravní funkci, aniž by bránily vytváření kvalitního veřejného prostoru. Stejným směrem se ubírá i Praha, a to především v případě magistrály. Magistrála je důležitým dopravním tahem, ale takéPokračovat ve čtení

Na pondělním zasedání radních hlavního města Prahy bylo projednáno memorandum, které by mělo být podepsáno primátorem hlavního města Prahy, zástupcem Prahy 6 a Divadlem Spejbla a Hurvínka. Toto memorandum se týká spolupráce při výstavbě kulturního centra. V budoucnosti by mělo být v divadle vybudováno nové centrum pro volnočasové programy za finanční podporyPokračovat ve čtení

Dne 23. března 2023 vyjádřilo zastupitelstvo hlavního města Prahy podporu rekonstrukci železničního mostu na Výtoni s využitím moderních technologií při zachování co největší části charakteru, hmoty a ducha stavby. Rada uznává nezpochybnitelnou dopravní funkci výtoňského mostu a potřebu třetí koleje pro zvýšení kapacity a vybudování nové zastávky. Uznávají také hodnotu současného mostu,Pokračovat ve čtení