Revitalizace sídliště Ďáblice: Studie navrhuje ochranu a rozvoj s důrazem na veřejný prostor a kvalitu života

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Ďáblice jsou jedním z nejhodnotnějších sídlišť v Praze. Kromě výhodné dopravní dostupnosti, dostatku zeleně a původního veřejného vybavení jsou také chráněny před nevhodnou výstavbou a ztrátou dalších funkcí. V roce 2018 byla vytvořena územní studie, která však nebyla přijata kladně obyvateli ani městskou částí Praha 8. Proto byla studie přepracována a nyní byla zveřejněna. Cílem studie bylo nastínit možnosti rozvoje Ďáblic, zejména veřejného prostoru, zachování vybavenosti a urbanistických zásahů. Tato studie slouží jako podklad pro rozhodování a plán revitalizace.

Místní obyvatelé hráli klíčovou roli při tvorbě studie a spolupracovali s městskou částí. Původně navrhovaná výstavba na městských pozemcích u ulice Střelničná, která vyvolala negativní emoce, již ve finální studii není zahrnuta. Studie se zaměřuje na veřejný prostor, zelené plochy, ulice a zástavbu, a navrhuje opatření pro zvýšení atraktivity a kvality života na sídlišti.

Tato studie je výjimečná tím, že se zaměřuje nejen na stavební rozvoj, ale také na celkové fungování sídliště a zachování jeho struktury. Zkoumá také možnosti budoucího rozvoje lokality pro lepší využití pozemků pro bydlení, vybavenost a komunitní život.

Studie také představuje možnosti rozvoje lokalit s novým využitím pro komunitní život a občanskou vybavenost, za předpokladu, že je budou spravovat hlavní město.

Studie je provázána s Metropolitním plánem a poskytuje směrnice pro revitalizaci pražských sídlišť a jejich ochranu a rozvoj. Tvůrci studie si přejí, aby principy této studie byly chráněny a postupně realizovány městskou částí i magistrátem.

Ďáblice byly do roku 1968 samostatnou obcí na okraji Prahy. Severní část Prahy byla vybrána pro obytnou zástavbu již v 50. letech. Urbanisticky si Ďáblice dodnes uchovávají vesnický charakter.

Aktuální řešení sídliště Ďáblice navazuje na soutěžní návrh z roku 1963 a zdůrazňuje dopravní schéma a pěší osy. Sídliště je také jedinečné díky parčíkům, rybníčkům a zákoutím mezi domy.

Celý proces studie pro sídliště Ďáblice byl řízen odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, který se zabýval vypořádáním připomínek a finalizací studie.


  • Zdroj: Magistrát hlavního města Praha
  • Foto: https://iprpraha.cz
0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře