Nelegální billboard, který dlouhodobě kazil městský prostor u nádraží Libeň, byl konečně odstraněn. Tato obří světelná reklama nejen znečišťovala okolí jako vizuální smog, ale také působila dopravní rušení a vytvářela nebezpečí pro řidiče. Proto je důležité, že se město rozhodlo jednat a vylepšit veřejný prostor spojený s kultivací dopravy. Jedním z příkladůPokračovat ve čtení

Je konec s nevzhlednými a uzavřenými předzahrádkami v centru Prahy! Nová pravidla, chránící památkové zóny před vizuálním smogem, byla schválena a 109 nájemních smluv bylo přepracováno. Ceny nájmu byly upraveny tak, aby byly výhodné jak pro město, tak i pro nájemce, čímž se rychlost renovace historického centra zrychlí. Tento krok se stanePokračovat ve čtení