0 0 hlasů
Hodnocení článku

Podpora projektů zaměřených na primární prevenci ve školách je pro Středočeský kraj klíčová. Středočeský kraj představil svůj vlastní projekt s důrazem na prevenci rizikového chování ve školách. Hlavním cílem projektu je další vzdělávání pedagogů a poskytování supervize pro školní poradenská pracoviště. Ministerstvo školství přispěje na tento projekt částkou 815 500 korun, což bylo dnes schváleno radou kraje.

„Přidělené finanční prostředky budou určeny na vzdělávací semináře pro pedagogy, týmy školních poradenských pracovišť a školení učitelů zaměřená například na podporu duševního zdraví žáků. Častěji se setkáváme se situacemi duševních problémů u žáků, které často škola odhalí. Je proto důležité, aby učitelé dokázali rozpoznat rizikové chování a včas a citlivě upozornili na problém. Podpora projektů zaměřených na primární prevenci ve školách je pro Středočeský kraj klíčová, a proto ji financujeme nejen prostřednictvím dotací, ale také z krajského rozpočtu. Na začátku roku jsme rozdělili školám a školským zařízením příspěvek ve výši 1,5 milionu korun na tuto oblast,“ uvedl Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu.

Projekt „Školská prevence rizikového chování pro Středočeský kraj v roce 2023“ zahrnuje sérii vzdělávacích seminářů a kurzů pro pedagogy, supervizi školních poradenských pracovišť a konferenci zaměřenou na primární prevenci s názvem „Zažít prevenci 2023“. Kurzy pro pedagogy se zaměřují například na prevenci ve třídnických hodinách a na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů.

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci ze středočeských škol, včetně učitelů, školních metodiků prevence, metodiků prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, výchovných poradců, vychovatelů školských zařízení, učitelů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Cílem projektu je identifikovat děti ohrožené rizikovým chováním nebo duševními nemocemi včas, posílit jejich a pedagogů duševní hygienu a celkový stav pohody, prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti pedagogů pro práci s jednotlivci i třídním kolektivem, se zaměřením na posílení sociálních a komunikačních dovedností žáků, které jsou důležité pro zdravý životní styl a vytvoření zdravého postoje k rizikovému chování. „Stále platí, že cílená a účinná prevence vedoucí ke snížení rizikového chování je nakonec levnější než řešení problémů s nežádoucími projevy chování,“ dodal radní. Celkové předpokládané náklady projektu činí 829 500 Kč, z čehož 815 500 Kč představuje dotace od MŠMT a 14 000 Kč je finanční spoluúčast Středočeského kraje.


Zdroj a foto:  Středočeský kraj

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře