Podpora projektů zaměřených na primární prevenci ve školách je pro Středočeský kraj klíčová. Středočeský kraj představil svůj vlastní projekt s důrazem na prevenci rizikového chování ve školách. Hlavním cílem projektu je další vzdělávání pedagogů a poskytování supervize pro školní poradenská pracoviště. Ministerstvo školství přispěje na tento projekt částkou 815 500 korun, cožPokračovat ve čtení