0 0 hlasů
Hodnocení článku

Středočeský kraj se již delší dobu aktivně zapojuje do akce nazvané „Obědy do škol“. Tento projekt, který je pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, si klade za cíl zajistit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let ze sociálně slabých rodin na základních a středních školách, speciálních školách, konzervatořích, internátech a domovech mládeže. Na dnešním zasedání krajských radních bylo rozhodnuto o prodloužení projektu do roku 2025.

Díky tomuto projektu dochází ke zlepšení podmínek pro pravidelnou školní docházku žáků a snižuje se riziko jejich sociálního vyloučení. „Je smutné, že v dnešní době v České republice existují děti, které nemohou chodit do školní jídelny a tím pádem často nemohou ani využívat služeb školní družiny, protože jejich rodiče nemají prostředky na zaplacení oběda nebo prostě nechtějí platit. Tyto děti často trpí nedostatkem energie, častými nemocemi a navíc jsou vyloučeny ze školního kolektivu, což se negativně promítá do jejich dalšího vývoje. Proto jsme rádi, že Středočeský kraj může jako koordinátor těmto dětem pomoci k lepšímu životu,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací, Michael Kašpar.

Financování projektu zajišťuje Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), který čerpá prostředky z Evropské unie. Celková částka vyčleněná na podporu programu „Obědy do škol“ činí téměř 25,8 milionu korun. Z tohoto celkového množství připadá většina (18 750 459 korun) na podporu školního stravování žáků základních a středních škol. Pro děti ve školkách je vyčleněna suma ve výši 3 600 000 korun a pro děti v internátních zařízeních a domovech mládeže pak částka 1 113 000 korun. Zbylé prostředky jsou určeny jako

rezerva na případné plánované zdražení stravného.

Finanční prostředky budou přímo poskytnuty školám Středočeského kraje, které se zapojí do projektu a poskytují nebo zajišťují stravování pro děti, žáky a studenty ve věku 2-26 let během školních let 2023-2025. „Snažíme se oslovit školy prostřednictvím obcí, přičemž naše krajská zařízení mají přímý kontakt s námi. Pokud má nějaká škola zájem zapojit se do projektu, stačí nám dát vědět. My poté společně s ní vyřídíme veškeré potřebné záležitosti,“ dodává náměstek Kašpar.

Akce „Obědy do škol“ představuje významný krok ve snaze zlepšit životní podmínky dětí ze sociálně slabých rodin ve Středočeském kraji. Díky bezplatnému školnímu stravování se dětem poskytuje nejen vyvážený jídelníček, ale také příležitost být součástí kolektivu a plnohodnotně se zapojit do vzdělávacího procesu. Projekt přináší prospěch nejen pro samotné děti, ale také pro celou společnost, která se tak vypořádává s problémem sociálního vyloučení a nedostatečného přístupu ke stravování.

Středočeský kraj se tímto zapojením do projektu ukazuje jako příkladný region, který se aktivně stará o blaho a rozvoj svých mladých obyvatel. Snaha o zajištění lepšího života pro děti a odbourání sociálních bariér představuje důležitý krok směrem k rovným příležitostem pro všechny. Díky spolupráci mezi krajem, školami a Ministerstvem práce a sociálních věcí je možné realizovat takovéto projekty a dosáhnout pozitivních změn ve společnosti.

Projekt „Obědy do škol“ v Středočeském kraji tak přináší naději pro mnoho dětí, které se tak mohou těšit na plnohodnotné stravování a využívání školního prostředí bez sociálního vyloučení.

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře