0 0 hlasů
Hodnocení článku

V roce 2023 čelí Evropa vážné energetické krizi, která způsobila rekordní růst cen elektřiny a plynu. Tato situace má negativní dopad na domácnosti i firmy, zejména ty s nižšími příjmy nebo energeticky náročnou výrobou. Proto se hlavní město Praha rozhodlo poskytnout finanční pomoc těm nejohroženějším skupinám obyvatel.

Jedná se o Příspěvek na úsporu energií, který je součástí energetického balíčku Pomoci Pražanům. Tento příspěvek je určen pro domácnosti s nejnižšími příjmy (tj. přibližně 10 % pražských domácností), které mohou získat jednorázovou částku 3.000 korun na snížení svých nákladů na energie. Příspěvek lze použít například na vytvoření finanční rezervy nebo na drobné úpravy v domácnosti, jako jsou úsporné žárovky, zateplení oken nebo instalace termostatických ventilů.

Příspěvek na úsporu energií je určen pro tři cílové skupiny:

  • domácnosti vdov a vdovců, kteří pobírají starobní a vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17.000 korun
  • domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na dítě
  • domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení nižší než 4.800 korun (medián v roce 2022 na území Prahy).

Tento mimořádný příspěvek byl schválen zastupiteli hl. m. Prahy již v roce 2022 a jeho podobu vytvořil Sociální nadační fond hl. m. Prahy ve spolupráci s organizací PAQ Research.

Žádost o příspěvek se podává online prostřednictvím webových stránek podani.socialninadacnifond.cz. Žadatelé musí splňovat podmínky pro jednu z cílových skupin a doložit potřebné doklady.

Pokud máte dotaz týkající se Příspěvku na úsporu energií, můžete napsat e-mail na adresu prispevek.na.energie@praha.eu nebo můžete zavolat na infolinku na telefonní číslo +420 603 382 335, která je v provozu v pondělí a ve středu od 09.00 do 11.00 hodin a ve čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin.

Podrobné informace najdete také na webových stránkách www.socialninadacnifond.praha.eu

Praha tak chce pomoci svým občanům překonat současnou energetickou krizi a podpořit jejich energetickou soběstačnost. Energetická soběstačnost znamená schopnost pokrýt vlastní potřebu energie z vlastních zdrojů nebo z místních zdrojů v blízkém okolí. Tím se snižuje závislost na dovozu energie z jiných regionů nebo států, která může být narušena geopolitickými konflikty, nedostatkem zdrojů nebo kolísáním cen.

Praha je v současnosti silně závislá na dovozu elektřiny a plynu, které jsou hlavními zdroji energie pro vytápění a chlazení budov, provoz dopravy a průmyslu. Podle dat Českého statistického úřadu byla Praha v roce 2020 největším spotřebitelem elektřiny i plynu mezi krajy ČR. Zároveň byla Praha nejméně soběstačnou v oblasti elektřiny, když pokryla pouze 9 % své spotřeby z vlastních zdrojů. V oblasti plynu byla Praha soběstačná pouze ze 4 %.

Praha se proto snaží zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve svém energetickém mixu a snížit tak svou uhlíkovou stopu i náklady na energie. Kromě pražské sluneční elektrárny plánuje Praha také podporovat využívání bioplynu, biomasy, geotermální energie a dalších alternativních zdrojů. Praha také investuje do modernizace a rozvoje teplárenské sítě, která je schopna dodávat teplo z různých druhů paliv a snižovat tak závislost na ruském plynu.

Praha se tak stává příkladem pro ostatní města a regiony, jak čelit energetické krizi a jak přispívat k ochraně klimatu a životního prostředí. Praha chce být lídrem v oblasti energetické transformace a ukázat, že je možné zajistit dostatek energie pro své obyvatele i hospodářství za přijatelné ceny a s minimálním dopadem na přírodu.


  • Zdroj: Městská část Praha 8
  • Foto: Stable Diffusion – Vytvořeno umělou inteligencí
0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře