V Mladé Boleslavi bude postaven nový denní stacionář s vybavením pro péči o imobilní klienty Centra 83. Projektový záměr Centra 83 v Mladé Boleslavi byl schválen krajskými radními. Bude provedena rekonstrukce prostor denního stacionáře a vytvořeno prostředí vhodné pro péči o klienty s vážným postižením. Celková cena projektu činí 10,5Pokračovat ve čtení