Středočeský kraj se rozhodl podrobně zkoumat možnosti provozu vlakotramvají a lehkých kolejových vozidel, které by v budoucnu mohly zajistit dopravní obslužnost ve čtyřech oblastech těsně navazujících na Prahu. Na dnešním jednání schválili krajský radní zadání dvou zakázek na provedení legislativní a provozně-technické studie dvěma vybraným dodavatelům. Tyto studie mají být dokončenyPokračovat ve čtení

Hlavní město Praha, ve spolupráci s Městskou policií hlavního města, znovu zaměřuje svou pozornost na zajištění bezpečnosti v provozu cyklistů a jezdců elektrokoloběžek. Od čtvrtka 12. října do neděle 15. října probíhá celoměstská dopravně bezpečnostní akce, během níž strážníci provádějí kontroly cyklistů a uživatelů elektrokoloběžek. Cílem této akce je zvýšit bezpečnost na ulicích metropole.Pokračovat ve čtení

I přesto, že hlavní stavební práce, které výrazně ovlivňovaly dopravu na Barrandovském mostě, byly dokončeny, budou řidiče na konci října a začátkem listopadu potkávat další omezení v ulici Modřanská pod Barrandovským mostem. Během dvoutýdenního období od 21. října do 4. listopadu 2023 bude levý jízdní pruh ve směru z centra dočasně zúžen z důvodu výměnyPokračovat ve čtení

Středočeský kraj se rozhodl finančně podpořit provoz přívozů na řekách Berounce, Vltavě a Labi. Rozhodnutí o rozdělení dotací bylo dnes schváleno krajskými zastupiteli. Tato finanční injekce umožní nejen pokračovat v provozu přívozů, ale také udržovat je na potřebné technické úrovni. Tuto podporu již dříve schválili krajští radní. Pět obcí obdrží odPokračovat ve čtení

Hlavní město se snaží, aby byla hromadná doprava co nejlepší. Proto opravují tramvajové trať. To samozřejmě povede k určitému omezení, se kterým musí počítat všichni, kdo se vydají do Prahy. Automobilová i hromadná doprava bude omezena hned na dvou místech na konci letních prázdnin a na začátku nového školního roku. PodívejmePokračovat ve čtení

Středočeský kraj si nechal v minulosti vyvinout platební portál, který umožňuje občanům pohodlně platit různé poplatky. Tento portál slouží nejen k platbě obecních poplatků, ale také školních poplatků, poplatků za školky, sportovní kluby a zájmové spolky. Stačí jen navštívit webovou stránku, vybrat svou obec a konkrétní organizaci a produkt, který chcete zaplatit.Pokračovat ve čtení

V centru Prahy se plánuje otevření nové zubní pohotovosti. Pražští radní schválili finanční příspěvek ve výši 2,5 milionu korun na vybavení zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku a dalších 870 000 korun na její provoz. Současně bude také zřízena nová zubní ordinace, která bude fungovat každý den. Plánovaný start provozu je naPokračovat ve čtení

Hlavní město Praha se bude podílet na projektu Vltavské filharmonie ve spolupráci se státem. Tuto informaci potvrdili ministr kultury Martin Baxa a zástupci Prahy během společné schůzky konané v úterý 6. června v Nosticově paláci na Ministerstvu kultury ČR. Všichni zúčastnění se shodli na důležitosti této kulturní dominanty jak v rámci celé republiky, takPokračovat ve čtení

V následujícím textu najdete přehled plánovaných omezení v provozu tramvají v červnu 2023. Informace jsou platné k datu 30. května 2023. 1. Vyloučený úsek (zastávka): Malovanka – Bílá Hora (v obou směrech) Časové období: v sobotu 3. června 2023 od 7.30 hodin do 14.30 hodin Podrobnosti o opatřeních: V tomto časovém období bude úsek mezi zastávkami Malovanka aPokračovat ve čtení

Tři okna Staroměstského orloje zůstanou několik týdnů prázdná, protože v úterý budou odvezeny sochy sv. Filipa, Tomáše a Judy Tadeáše k restaurátorským pracím. Tyto sochy byly poškozeny minulý rok, když vandalové vnikli do Staroměstské radnice. Demontáž těchto tří poškozených soch proběhne v úterý 30. května a oprava bude trvat dva až tři týdny. OrlojPokračovat ve čtení

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo Nemocnici Na Františku v Praze dotaci ve výši 14 milionů korun na modernizaci přístrojového vybavení. Finanční transfer byl schválen pražskými radními v pondělí. Hlavní město Praha se rozhodlo podpořit zajišťování a financování zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, která je zřizována městskou částí Praha 1. Tímto předá dotaciPokračovat ve čtení