Praha schválila smlouvu o spolupráci s PVS k chystané druhé etapě přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Dnes na zasedání Rady hlavního města Prahy bylo schváleno partnerství s firmou Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) ohledně druhé fáze plánované rekonstrukce a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV). Tato etapa se soustředí na stávající vodní linku, která potřebuje přestavbu kvůli nedostatečnému zajištění čištění odpadních vod v souladu s evropskou a národní legislativou, i přes předchozí dílčí rekonstrukce. Stavební práce by měly začít příští rok.

Michal Hroza, radní pro infrastrukturu, komentoval: „Schválili jsme modernizaci a rozšíření části Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, známé jako stávající vodní linka. Tato renovace je důležitá nejen kvůli evropským předpisům, ale také pro zajištění kvalitních služeb pro obyvatele Prahy. Po dokončení rekonstrukce bude stávající vodní linka dosahovat stejné kvality čištění odpadních vod jako nová linka.“

Jana Komrsková, náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán, zdůraznila: „Máme v Praze ambiciózní cíle ohledně klimatického plánu. Modernizace starší čistírny je vítaným krokem. Nová vodní linka nám dává možnost postoupit k těmto cílům, aniž by obyvatelé Prahy utrpěli ztrátu komfortu.“

Rada hlavního města Prahy a následně i pražské zastupitelstvo schválily plánovanou akci nazvanou „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0002 – stávající vodní linka“ jako investici města, financovanou z vodného a stočného. Pražská vodohospodářská společnost a.s. se zavázala zajistit projektové řízení a dozor nad stavbou. Kromě toho se zavázala k postupnému zvyšování finančního nájemného vůči městu za účelem pokrytí nákladů na stavbu.

Tímto závazkem se plní strategie rozvoje vodohospodářské infrastruktury v Praze v horizontu 2022–2035, která stanovuje, že investice bude financována z vodného a stočného. Hlavní město Praha bude PVS průběžně poskytovat zálohy na financování stavby.

Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově byla postavena v šedesátých letech minulého století a skládá se ze dvou částí: vodní linky (stávající vodní linka) a Kalového hospodářství. Stávající vodní linka, i po částečných rekonstrukcích, nesplňovala požadavky evropských a národních předpisů pro čištění odpadních vod.

Plán přestavby a modernizace ÚČOV, schválený v roce 2004, se postupně realizuje po etapách. Po dokončení první etapy (nová vodní linka) v roce 2018 se nyní chystá druhá etapa (stávající vodní linka).

Projekt má v současné době veškerá potřebná povolení a kompletní projektovou dokumentaci. Stavba by měla trvat 43 měsíců, přičemž se předpokládá zahájení v druhém čtvrtletí roku 2024.


  • Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
  • Foto: web PVS
0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře