Opakovaná měření certifikovanou společností prokázala negativní výsledky monitoringu ovzduší. Kraj přistoupil k měření ovzduší v lokalitách, kde probíhala demolice staveb, na základě informací od Policie ČR o výskytu azbestových úlomků v okolí. Rada kraje rozhodla, že pro získání dalších informací o znečištění nechá provést certifikovaný průzkum povrchových a podpovrchových vzorkůPokračovat ve čtení

Na Strakonické ulici, na začátku dálnice D4, se brzy objeví nový podchod pro pěší a cyklisty. To přinese výhody pro všechny zúčastněné strany. Na dálničním úseku se zlepší průjezdnost pro motoristy, zatímco pěší a cyklisté budou moci bezpečně přejít nebo přejet silnici. Byly uvažovány různé varianty, například výstavba lávky, alePokračovat ve čtení