Pěší doprava, ačkoli často opomíjená ve prospěch automobilů a veřejné dopravy, hraje v moderním městě klíčovou roli. V Praze se v posledních letech věnuje zvýšená pozornost vylepšování infrastruktury pro pěší, a to zejména prostřednictvím nových pěších přechodů. Ale proč vlastně usnadňujeme chodcům cestu novými přechody? Pěší doprava: Důležitá součást městské mobility Pěší dopravaPokračovat ve čtení

Dne 24. května, ve středu, to v Horních Počernicích žilo. S účastí primátora hlavního města Prahy, Bohuslava Svobody, starosty Horních Počernic Petra Měšťana a dalších významných osobností byla symbolicky zahájena výstavba velké investice od roku 1989, a to slavnostním položením základního kamene. V rámci této akce se za téměř 140 milionů korun postavíPokračovat ve čtení

Do 31. března 2023 je možné nominovat projekty do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje projekty adaptované na změnu klimatu. Soutěž se dělí do čtyř kategorií a pořadatelé udělí i speciální ocenění projektům přímo na území Prahy. Nominace lze podat na webu soutěže. Cílem soutěže je popularizovat chytrá řešení a modro-zelenouPokračovat ve čtení