Z důvodu zajištění bezpečnosti byl dnes odpoledne uzavřen inundační most na Libeňském soumostí spravovaný Technickou správou komunikací. Tento most, nacházející se na Rohanském ostrově v Městské části Praha 8, představuje samostatný oblouk. Uzavření mostu bylo nutné v důsledku zjištěné technické závady, pravděpodobně způsobené intenzivními mrazy v uplynulých dnech. Defekt byl odhalen během pravidelnýchPokračovat ve čtení

Rada hlavního města Prahy schválila revizi Architektonické studie navržené architektem Petrem Tejem, která stanovuje klíčové parametry renovace Libeňského mostu a okolní oblasti. Studie zahrnuje koordinaci s ostatními stavebními projekty v okolí mostu a vychází z původního konceptu od Jana Štursy, představujíc repliku nosné konstrukce na existujících pilířích ve Vltavě. Návrh rovněž zahrnuje rozsáhlouPokračovat ve čtení

Území od Hlávkova mostu až po špičky Libeňských kos se v následujících letech výrazně promění. Přispěje k tomu vyhlášení mezinárodní soutěže na revitalizaci oblasti, které připravil IPR společně s Magistrátem hl. m. Prahy na začátek dubna letošního roku. Jedná se o území 56 hektarů podél řeky Vltavy, z nichž naprostá většina je nezastavitelná. BudoucíPokračovat ve čtení

Praha se dlouhodobě potýká s nedostatkem bytu. Odráží se to v cenách nových bytů i vysokých nájmech. To by se mělo postup měnit. V Praze byla loni zahájena výstavba téměř  9 698 bytů. Díky zrychlení změn územního plánu i nové výstavbě na brownfieldech je to nejvíce za posledních 20 let. V nových bytových domech bylaPokračovat ve čtení