Dne 24. ledna 2023 proběhne od 19:00 hodin přednáška s názvem Nová hlava státu. Přednáška představí problematiku přímé volby prezidenta v širším kontextu fungování politického systému České republiky. Přednášející zmíní pozitiva a negativa tohoto modelu, dopady přímé volby na politickou i společenskou scénu, představí také proces zavedení přímé volby v České republice. Přednáší PhDr.Pokračovat ve čtení

Jubilejní desátý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu – 19. 11. 2022. Tématem letošního ročníku jsou Hrdinové. Návštěvníci se tak budou moci seznámit jak s hrdiny divadelních her i divadelní práce a jejího zákulisí. A jako každým rokem se do tématu promítnou i aktuální společenské otázky, které divadelní scéna reflektuje.Pokračovat ve čtení