Dne 24. ledna 2023 proběhne od 19:00 hodin přednáška s názvem Nová hlava státu. Přednáška představí problematiku přímé volby prezidenta v širším kontextu fungování politického systému České republiky. Přednášející zmíní pozitiva a negativa tohoto modelu, dopady přímé volby na politickou i společenskou scénu, představí také proces zavedení přímé volby v České republice. Přednáší PhDr.Pokračovat ve čtení