Praha nedávno schválila tři studie zaměřené na rozvoj a zlepšení Severojižní magistrály. Studie se věnují úseku od Vltavy po křižovatku U Bulhara a zahrnují také proměnu parku na Těšnově a prostoru před historickou budovou Hlavního nádraží. Cílem je integrovat magistrálu do městského prostředí. Studie navrhují krátkodobá a střednědobá opatření, jakoPokračovat ve čtení

Na začátku března se na Praze 11 otevřely kurzy českého jazyka pro dospělé cizince, kteří žijí v tomto správním obvodu. Kurzy jsou určeny pro různé úrovně znalosti češtiny: od začátečníků po pokročilé. Lektoři jsou zkušení učitelé z Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Kurzy probíhají třikrát týdně v prostorách MěstskéPokračovat ve čtení