Praha chce mít novou vizi pro svůj rozvoj do roku 2030. Proto připravuje novou ucelenou strategii, která bude zahrnovat různé oblasti, jako je doprava, cestovní ruch, životní prostředí nebo participace občanů. Strategie by měla být flexibilní a odrážet aktuální potřeby a přání Pražanů. Jednou z klíčových oblastí je dopravní telematika, kteráPokračovat ve čtení