Přednáška pana Schwallera z Archivu hlavního města Prahy se bude zabývat archiváliemi a badatelskou činností spojenou s historií Hloubětína. Toto setkání není určeno pouze pamětníkům, ale také všem zájemcům o historii. Budeme se zaměřovat na bádání, které hraje významnou roli v Centru hloubětínských vzpomínek, umístěném v H55. Přednášku pro nás připravil pan Schwaller, kterýPokračovat ve čtení