Za Ženskými domovy: dočasné přerušení provozu tramvají

Linky číslo 7 a 21 jsou v úseku Křížová – Zborovská odkloněny přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici.
Fotka od Jiří Novotný z Pixabay