V Praze je od 1. března zakázán podomní prodej energetických služeb

DSCN4502„Eenergošmejdi“ v Praze končí! Rada hl. m. Prahy dnes na návrh radních za hnutí STAN schválila nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích. Smyslem tohoto opatření je, aby hlavní město ochránilo Pražany před tzv. „energošmejdy“, kteří často nutí seniory, matky samoživitelky a další obyvatele do uzavírání nevýhodných smluv. Podstatou nařízení je zákaz podomního prodeje zboží, pochůzkového prodeje zboží nebo nabízení a poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích na celém území hl. m. Prahy. Regulaci podomních a dalších forem prodeje energií umožnila změna zákona od 1. ledna 2022. Nařízení vstoupí v platnost 1. března 2022.

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb jsou:

(1) Podomní prodej zboží, pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory jsou při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle energetického zákona v hlavním městě Praze zakázány.

(2) Za podomní prodej zboží a poskytování služeb se pokládá prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo nabízeny a poskytovány služby.

(3) Za pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb se pokládá prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky na veřejně přístupném místě nabízeno a prodáváno zboží nebo nabízeny a poskytovány služby.

Zdroj: Magistrát hl.m. Prahy

Foto: B.Borová