Uprchlíci z Ukrajiny mohou bezplatně využívat vozidla Pražské integrované dopravy

Od 10.3.2022 se v rámci Pražské integrované dopravy upravují podmínky pro uznávání bezplatné přepravy pro ukrajinské občany. Nově bude nutné doložit nárok na přepravu za 0 Kč jedním z následujících způsobů: cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR. Pro překlenutí doby od příjezdu uprchlíků z Ukrajiny do získání potřebného víza v České republice bude uznáno i razítko s datem překročení hranice EU v cestovním pase, avšak ne s datem starším než 23.2.2022, a to po dobu maximálně 30 dnů od vstupu na území EU. Dosud vydané Jízdenky pro hosta včetně jejich variant zůstávají i nadále v platnosti. Nově už při splnění výše uvedených podmínek není nutné o Jízdenku pro hosta žádat.

Bezplatná přeprava je za těchto podmínek povolena ve všech dopravních prostředcích na linkách Pražské integrované dopravy na území Prahy a Středočeského kraje vyjma vlaků (tam se řídí obdobnými pravidly jednotlivých železničních dopravců).

Víza strpění vydává Cizinecká policie – bližší informace zde: https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx

Zdroj: Pražská integrovaná doprava

Ilustrační foto : B.Borová, PrahaCenter