TJ Sokol Žižkov slaví 150 let

U příležitosti 150. výročí TJ Sokol Žižkov bude na Prokopově náměstí ve čtvrtek 24.3.2022 v 16: 30 hodin slavnostně zahájena výstava  a v 17 h v Galerii pod radnicí, Havlíčkovo náměstí 9, proběhne křest knihy „TJ SOKOL ŽIŽKOV 150 let věrni sobě, pravdě a spravedlnosti“. Na místě bude možné publikaci zakoupit a nechat podepsat autory.

Oficiální datum založení Tělocvičné jednoty Sokol Žižkov je 24. březen roku 1872. Tehdy se v hostinci „U Bílého beránka“ v nynější Roháčově ulici uskutečnilo zakládající valné shromáždění jednoty, zvolen byl první správní výbor a prozatímní starosta, jímž se stal J. Vaněk. Snaha o založení tělocvičné jednoty na Žižkově však začala ještě o něco dříve, přesněji v létě roku 1871. V září téhož roku bylo dokonce vypracováno provolání k žižkovským občanům, z něhož vyjímáme: „zřizuje se i v zdárně sobě počínající, vše národní a vlastenecké horlivě podporující obci Žižkovské, spolek podle jménem Tělocvičná jednota Sokol v Žižkově, jehož účelem jest mimo pěstování tělocviku též i cvičení v hasičství. Má-li však spolek zdárně se vyvinuti a zkvésti, jest nevyhnutelně třeba, aby se mu dostalo vydatné, všestranné podpory. V první řadě docíliti lze vytknutého účelu přistoupením ke spolku, který skládati se bude z členů zakládajících, činných a přispívajících a z příčiny té obracíme se k Vám se žádostí, by přistoupil Jste ku zřizujícímu se spolku. Pakliže toto učiniti libo Vám není, tož prosíme, abyste spolku našemu podporu svou jiným způsobem laskavě prókázati ráčil. V Žižkově, v měsíci září 1871“

Zdroj: TJ Sokol Žižkov