Nevzhledné billboardy podél silnic by se v Praze mohly konečně omezit. Vedení hlavního města se nyní může na základě dat rozhodnout, jak při povolování billboardů postupovat. Materiál, který náměstek Adam Scheinherr předložil na vědomí Radě hl. m. Prahy, se skládá ze dvou částí – pasportu a analýzy dat. Nejprve bylPokračovat ve čtení