Na rok 2024 zvýšil Středočeský kraj alokaci finančních prostředků v rámci programu obnovy kulturních památek na částku 58 milionů korun. Žadatelé mohou o podporu požádat od dnešního dne do 24. ledna. Současně je otevřený příjem žádostí o dotace z programu na podporu knihoven. Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovníhoPokračovat ve čtení

Česká televize se rozhodla natočit pořad o chatě Bohumila Hrabala. Radní schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 120 tisíc korun Polabskému muzeu na podporu výroby tohoto dokumentu. Pořad s pracovním názvem „Hrabalova chata“ bude součástí příprav adaptace Hrabalovy chaty v Kersku pro veřejnost. Adaptace Hrabalovy chaty je zaměřena na otevření tohoto historickyPokračovat ve čtení

lavní město schválilo poskytnutí finančních prostředků pro 130 projektů zaměřených na zlepšení životního prostředí v Praze. Celkem 40 milionů korun bude použito na podporu veřejné zeleně, ekologické výchovy a ochrany ohrožených druhů zvířat. „Tento program je důležitým nástrojem pro podporu projektů, které přispívají ke zlepšování životního prostředí v našem hlavním městě. TytoPokračovat ve čtení

Dnes schválila Rada hlavního města Prahy program pro podporu kultury a umění, který zahrnuje jednoleté dotace na rok 2024 a víceleté dotace na období 2025-2028. Očekávaný rozpočet pro příští rok činí 400 milionů korun, z čehož je 27,7 milionů korun rezervováno pro víceleté dotace a zbývajících 128,3 milionů korun je určenoPokračovat ve čtení