Dne 4. října 2023 se společnost OHLA ŽS stala vítězem veřejné zakázky Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) na výstavbu nové výstavní haly pro historické autobusy a silniční pracovní vozidla Muzea MHD ve Střešovicích. Smlouva mezi DPP a tímto zhotovitelem byla nedávno podepsána. Nabídková cena vítězného návrhu činila 122,45 milionů korun,Pokračovat ve čtení

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončil rekonstrukci tramvajové tratě Ohrada – Palmovka, včetně estakády Krejcárek. Od 3. června 2023 se linky č. 1, 6, 10, 11, 13, 14 a 95 vrátí do své původní trasy. Rekonstrukci provedlo sdružení společností Colas CZ a FIRESTA-Fišer. DPP zrekonstruoval části tratě vlastními silami. NákladyPokračovat ve čtení

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) oznámil, že bude během příštích tří týdnů provádět pravidelnou jarní údržbu lanové dráhy Újezd – Petřín. Z tohoto důvodu bude lanovka od pondělí 20. března do čtvrtka 6. dubna 2023 mimo provoz. Následně se lanovka mezi Újezdem a Petřínem opět rozběhne od pátku 7. dubna 2023 v čase odPokračovat ve čtení