Stavební práce na nové tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina se od února rozšíří na Evropskou ulici

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Stavba nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina, která začala v červenci 2022 ve Vlastině a podél Drnovské ulice, vstoupí od února do další etapy, kdy se rozšíří do Evropské ulice i obratiště Divoká Šárka. Práce zde začnou ve středu 1. února 2023 od ranních hodin a ve čtyřech etapách potrvají do letošního podzimu .Stavební práce na Evropské ulici jsou rozděleny do celkem čtyř etap. Dopravní opatření od  středy 1. února  do soboty 15. dubna 2023. V první etapě, od středy 1. února od zahájení denního provozu začne zhotovitel, společnost Subterra s výkopovými pracemi na přeložkách inženýrských sítí, po jejich dokončení začne výstavba samotné nové tramvajové tratě přímo na Evropské ulici a její napojování na smyčku Divoká Šárka. Paralelně s tím DPP odstraní ze smyčky vnější kolej, obratiště upraví a zrekonstruuje tramvajovou trať v úseku od výjezdu z obratiště po vjezd do vozovny Vokovice.Změny v provozu tramvají: Z důvodu přestavby smyčky a rekonstrukce tramvajové tratě bude po celou dobu první etapy obousměrně přerušen tramvajový provoz v koncovém úseku Divoká Šárka – Vozovna Vokovice. Linka č. 26 bude ukončena v zastávce Vozovna Vokovice, tramvaje na této lince se budou otáčet přímo v samotné vozovně. Linka č. 20 bude zkrácena do obratiště a zastávky Červený vrch.

Náhradní autobusová doprava: Během této etapy nebude zavedena náhradní autobusová doprava. DPP doporučuje využít spoje stávajících autobusových linek.

Omezení automobilové dopravy a dopravní obslužnost: Během první etapy bude pro veškerou dopravu uzavřena Evropská ulice ve směru z centra v cca 600metrovém úseku od křižovatky s ulicí Za Vokovickou vozovnou po křižovatku s Vlastinou ulicí. Doprava z centra bude na začátku omezení převedena do protisměru (jižní část ulice směr centrum), kde bude zachován provoz v uspořádání 1+1, tj. jeden pruh do a jeden pruh z centra. Oba pruhy budou po celou délku omezení od sebe odděleny vodícími deskami Z5b, tzv. klemmfixem. Do své stopy se doprava z centra opět vrátí za křižovatkou s Vlastinou ulicí. Provoz na Evropské ulici před a za dopravním omezením, jak ve směru do, tak i z centra bude zachován v dosavadní podobě. To znamená, že ve směru do centra zůstane před i za omezením zachován vyhrazený pravý jízdní pruh pro autobusy, vozidla IZS a taxíky.

Směr do centra

Vzhledem k dopravnímu omezení v tomto úseku Evropské ulice budou upraveny také vjezdy, resp. výjezdy z dotčených bočních ulic. Z Evropské ulice směr centrum nebude možné odbočovat vlevo, vpravo bude možné odbočovat do ulic Přední, Libocká a Za Vokovickou vozovnou. Výjezd z oblasti jižně od Evropské ulice na samotnou Evropskou bude možný pouze z ulic Špotzova, Libocká a Za Vokovickou vozovnou, v obou případech pouze vpravo směr centrum. V Jenečské ulici bude dopravním značením upraven provoz tak, aby byla od vozovny Vokovice ve směru z centra průjezdná až do Libocké ulice, kde bude možné odbočit vlevo i vpravo.

Směr z centra

Obdobně ve směru z centra nebude možné odbočovat vlevo, vpravo bude možné odbočovat pouze do ulice Divoká Šárka. Výjezd z této ulice na Evropskou pak bude možný pouze vpravo, směr z centra.

Příjezd k vokovickému hřbitovu bude možný pouze ve směru z centra. V místě převedení dopravy z centra do protisměru bude možné pokračovat rovně pouze na parkoviště u hřbitova. Výjezd z parkoviště bude možný dle vyznačeného dopravního značení pouze ve směru z centra.

Druhá etapa prací začne v sobotu 15. dubna 2023 a potrvá zhruba do konce května. Od 15. dubna bude obnoven tramvajový provoz do smyčky Divoká Šárka. V dalších etapách stavby nové tratě již provoz tramvají v oblasti Evropské ulice nebude omezen s jedinou výjimkou prodlouženého víkendu zhruba na podzim, kdy proběhne napojení trolejového vedení nové tratě do stávající sítě. Omezení pro automobilovou dopravu na Evropské ulici se zkrátí pouze na úsek od křižovatky s Vlastinou po křižovatku s Libockou ulicí. Od třetí etapy, která potrvá zhruba měsíc od konce května do konce června, bude provoz na Evropské ulici prohozen. Uzavřen bude úsek v jižní části ulice, tj. do centra, doprava bude v režimu 1+1 převedena do severní části ulice, tj. směr z centra. V této etapě nebude možné z Evropské vjíždět do Libocké ulice, ani z ní vyjíždět. Každou etapu a dopravní opatření bude DPP komunikovat s předstihem formou tiskových zpráv a informací na sociálních sítích. Veškeré informace včetně dopravních opatření cestující naleznou na webu DPP na samostatné stránce věnované stavbě nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina. O vývoji stavby bude DPP informovat obyvatele Prahy 6 také na stránkách měsíčníků Šestka.

 

Zdroj:

Dopravní podnik Praha

 

Ilustrační foto(31.12.2022):

B. Borová, Praha.center

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře