Praha vybere odborníky pro zajištění služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti.

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Město Praha plánuje najmout odborníky, kteří budou poskytovat analytické a konzultační služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato iniciativa má za cíl posílit odolnost pražského magistrátu vůči kybernetickým hrozbám a splnit požadavky stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti.

V rámci veřejné zakázky budou poskytovány služby týkající se bezpečnostních technologií, které pomohou zabezpečit informační systémy magistrátu. Zakázka bude udělena prostřednictvím otevřeného výběrového řízení s plánovanou hodnotou 12 478 125 Kč a bude realizována v průběhu let 2023 až 2027.

Analytické a konzultační služby budou založeny na analýze logů a podobných vstupů z technologií. Jejich výstupem budou doporučení, stanoviska, analýzy a odborné poradenství, které pomohou zajistit odpovídající úroveň kybernetické bezpečnosti a zvýšit odolnost pražského magistrátu vůči kybernetickým hrozbám.

Další součástí zakázky budou konzultační a poradenské služby pro aktualizaci bezpečnostní dokumentace v souladu s novými kybernetickými hrozbami a riziky. Tyto služby budou mít za cíl identifikovat rizika a navrhnout postupy pro jejich eliminaci. Součástí plnění zakázky bude také role architekta kybernetické bezpečnosti v souladu s příslušnými předpisy o kybernetické bezpečnosti.

Cílem veřejné zakázky je zabezpečit analytické a konzultační služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby se zvýšila odolnost pražského magistrátu vůči kybernetickým hrozbám a splnily se požadavky stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti. Díky realizaci této zakázky bude možné identifikovat a řídit rizika kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, které spravuje pražský magistrát, a adekvátně na tato rizika reagovat.

Co to je kybernetická  bezpečnost

Kybernetická bezpečnost se týká ochrany elektronických systémů, sítí, dat a informací před kybernetickými hrozbami a útoky. Jedná se o opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu, poškození, odcizení nebo zneužití citlivých dat a informací.

V rámci kybernetické bezpečnosti se využívají různé technické a organizační opatření k identifikaci, prevenci, detekci a reakci na hrozby. Mezi tyto opatření patří například silné hesla, šifrování dat, firewall, antivirusový software, pravidelné zálohování dat, monitorování síťového provozu a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti.

Cílem kybernetické bezpečnosti je zajistit ochranu proti různým druhům kybernetických útoků, jako jsou například phishing, malware, ransomware, útoky založené na sociálním inženýrství nebo DDoS útoky. Úspěšná kybernetická bezpečnost zajišťuje ochranu důvěrnosti, integrovanosti a dostupnosti dat a informací, a přispívá k ochraně jednotlivců, organizací a států před finančními ztrátami, poškozením reputace nebo narušením kritické infrastruktury.

Vzhledem k neustále se vyvíjejícím kybernetickým hrozbám je kybernetická bezpečnost dynamickým procesem, který vyžaduje neustálé monitorování, aktualizace a zdokonalování bezpečnostních opatření a strategií.


  • Foto: Deror_avi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
  • Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře