Nový kanalizační sběrač v Běchovicích a Dolních Počernicích: Zlepšení odpadního hospodářství a hygienických podmínek

0 0 hlasů
Hodnocení článku

V Běchovicích a Dolních Počernicích se začala stavět nová kanalizační síť, která umožní odpadní vody odvádět do centrální čistírny odpadních vod. Tím se zlepší kvalita likvidace odpadních vod v oblasti a usnadní se efektivnější odvod odpadních vod do městské kanalizační sítě. Celkové náklady na stavbu jsou přibližně 140 milionů korun, a délka vybudovaného kanalizačního sběrače bude 1 355 metrů. Firma Čermák a Hrachovec a.s. je zodpovědná za realizaci tohoto projektu.

Podle Michala Hrozy, radního hlavního města Prahy pro infrastrukturu, je rozvoj vodohospodářské infrastruktury klíčový pro město. Připojení Dolních Počernic a Běchovic k centrální kanalizační síti umožní efektivnější zacházení s vodou jako cenným zdrojem. Hlavní město se plánuje dále zaměřit na rozvoj likvidace odpadních vod v celé Praze.

Stavba se nachází v nezastavěné oblasti mezi ulicí Nad Rybníkem a areálem ČOV Běchovice, mimo obydlenou část obou městských částí. Po dokončení budou kanalizační sběrač a řady připojeny k existující kanalizaci v ulici Nad Rybníkem a k navazující kanalizaci u areálu ČOV. Součástí projektu je také zrušení ČOV Běchovice a čerpací stanice v ulici Nad Rybníkem. Po demolici bude terén vyrovnán a zalesněn.

Ondřej Martan, starosta městské části Praha-Běchovice, uvádí, že dlouhodobě nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod v Běchovicích brzdila rozvoj této části města. S novým kanalizačním sběračem se očekává posun v rozvoji. Po zrušení stávající čistírny se odstraní jedna z největších překážek pro rozvoj Běchovic.

Přestože stavba potrvá dva roky, očekává se, že nebude mít negativní dopad na obyvatele. Po dokončení se odpadní vody budou odvádět gravitačním způsobem mimo přírodní pamá

tku a dojde k vylepšení hygienických podmínek. Investice do této kanalizace by měla přinést dlouhodobé ekonomické a environmentální výhody pro oblast.

Je však důležité zajistit, aby stavba byla prováděna v souladu se všemi potřebnými stavebními předpisy a aby byla co nejméně invazivní pro okolní přírodu. Mělo by se také dbát na to, aby byla co nejvíce minimalizována rušivá doprava a hluk v oblasti, aby byl negativní dopad na obyvatele co nejmenší.

Je dobré si uvědomit, že i když se jedná o potřebnou investici, je důležité, aby se stavba neodrazila negativně na kvalitě života obyvatel. Proto je důležité, aby byla stavba prováděna s ohledem na potřeby a pohodlí lidí žijících v okolí.


Zdroj a foto: Magistrát hlavního města Prahy

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře