Kosárkovo nábřeží bude mít nové chodníky

Technická správa komunikací hlavního města Prahy provede ve dnech  4.dubna až 2.června letošního roku celkovou rekonstrukci chodníků včetně krajinářských úprav pásu vegetace oddělující vozovku na Kosárkově nábřeží v Praze 1. Současně dojde k vybudování i pěti schodišť v úseku ulice U Plovárny – Kosárkovo nábřeží (podél zahrady Strakovy akademie a Občanské plovárny). Do konce března 2022 proběhlo kácení keřů ve vegetačním pásu, od 4. 4. 2022 probíhají stavební práce. V průběhu prací dojde k záboru komunikace (1 jízdní pruh) a uzavření chodníku v ul. Kosárkovo nábřeží.

Kosárkovo nábřeží na Malé Straně v Praze vede podél levého břehu Vltavy od Mánesova mostu a končí u občanské plovárny. Původní název nábřeží byl „U Vltavy“, v roce 1896 se název změnil na „Strakovo nábřeží“ podle Jana Petra Straky (1645 – 1720). Jan Petr Straka z Nedabylic a na Libčanech (6. března 1645 Nové Město nad Metují – 28. září 1720 Libčany) byl český šlechtic a státní úředník z rodu Straků z Nedabylic, majitel rodových panství ve východních a jihovýchodních Čechách. Ve své závěti z roku 1710 odkázal v případě vymření rodu veškerý majetek ve prospěch zřízení akademie, která se bude starat o výchovu mládeže zchudlých šlechtických rodů. K jejímu vzniku pak došlo roku 1814 a vešla pak ve známost jako Strakova akademie. V roce 1961 bylo nábřeží přejmenováno podle českého malíře Adolfa Kosárka.

Zdroj: Magistrát hl. města Prahy, Wikipedie

Foto: B.Borová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *