Hlavní město pokračuje v přípravách na výstavbu heliportu pro Leteckou záchrannou službu na Vltavě.

Rada hl. m. Prahy svém pondělním zasedání projednala záměr vybudovat na Vltavě heliport, který by sloužil výhradně pro Leteckou záchrannou službu. Ta v současné době využívá přistávací plochu pro vrtulníky v Zítkových sadech u Palackého náměstí v Praze 2, pro budoucí provoz by však bylo vhodnější vybudovat novou přistávací plochu. Jako ideální prostor byl vybrán prostor mezi Výtoní a Vyšehradem. Stavba by měla být dokončena do konce letošního roku.

Pražští radní projednali přípravu heliportu na Vltavě pro vrtulníky Letecké záchranné služby. Důvodem je, že Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) zatím nemá ideální přistávací plochu pro přepravu pacientů pomocí Letecké záchranné služby a nová plocha by usnadnila přepravu a využití Zítkových sadů pro jiné účely bez omezení.

V současné době slouží plocha v Zítkových sadech jako přistávací plocha pro vrtulníky, kde je však výstavba heliportu vzhledem k husté zástavbě v okolí Karlova náměstí možná pouze v případě výstavby nové budovy. Plocha na Vltavě by tak byla z praktického i ekonomického hlediska výhodnější.

Důležitou informací pro Pražany je, že zde nebudou přistávat soukromé ani jiné vrtulníky, plocha bude sloužit výhradně pro Leteckou záchrannou službu. „Oceňuji spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze – péče místních specialistů o dětské pacienty je důležitá. Jsem velmi ráda, že díky heliportu může Praha přispět k záchraně životů dětí i dospělých, budeme tak moci nabídnout specializovanou péči lidem daleko za hranicemi hlavního města,“ dodává radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

Rada hl. Prahy na svém jednání také zdůraznila, že realizaci plovoucích lázní se nebrání. Umístění heliportu bude pouze dočasným řešením do doby, než budou vybudovány další heliporty v nemocnicích, a to v řádu několika let.

Samotná přistávací plocha by byla v budoucnu využitelná i v případě nutnosti řešení různých typů mimořádných událostí, které vyžadují nasazení specializovaných složek IZS – hromadná neštěstí s velkým počtem zraněných pacientů, teroristické útoky apod.

Již na konci roku 2020 byla zpracována studie proveditelnosti projektu „Plovoucí heliport Praha“. Její součástí je i odhad nákladů, který činí přibližně 10 milionů korun. Radní hl. m. Prahy ve svém usnesení pověřili také Trade Center Praha a.s. V ideálním případě by měl heliport stát do konce roku 2022.