Historická výročí k 20. 2.

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Tento den proběhlo několik slavných akcí, převratů i konferencí a summitů. Připomeňme si, co všechno se stalo v tento den.

  • V roce 1948 byl 20. února proveden komunistický převrat v Československu, což vedlo k ustanovení komunistického režimu až do roku 1989.

Únorový puč byl komunistický převrat, který se odehrál 20. února 1948 v Československu. Tento převrat vedl k ustanovení komunistického režimu a k omezení politických svobod v zemi.

V té době byla v Československu vládnoucí koalice tvořená sociálními demokraty, komunisty a národními socialisty. Komunisté využili svého vlivu a začali provádět čistky v armádě, policii a vládě. Tyto čistky měly za cíl odstranit politické odpůrce a umožnit komunistům uchopit plnou moc v zemi. Komunisté také využili své vlivu na novináře a začali šířit propagandu, která podporovala jejich politickou agendu.

V důsledku únorového převratu byla v Československu ustanovena lidově demokratická republika, ačkoli byla zachována forma demokracie. Ve skutečnosti však byly politické svobody a lidská práva omezeny a komunistická strana se stala jedinou povolenou politickou stranou v zemi. V následujících letech došlo k mnoha represím, které vedly k uvěznění, vyhánění a zabíjení politických odpůrců. Tyto represe pokračovaly až do pádu komunistického režimu v roce 1989.

  • V roce 2002 se v Praze uskutečnil summit Evropské unie, na kterém se jednalo o rozšíření EU o nové členy. Summit trval od 20. do 21. února.

Summit Evropské unie (EU) je setkání vedoucích představitelů členských států EU, které se koná pravidelně několikrát do roka. Tyto schůzky mají za cíl koordinovat a jednat o politických otázkách a rozhodovat o důležitých otázkách týkajících se celé EU. Na summitech se diskutuje o mnoha tématech, jako jsou hospodářské a finanční záležitosti, zahraniční politika, obchod, energetika, klimatické změny, bezpečnost a obrana a mnoho dalších.

Summit Evropské unie se skládá z více různých setkání. Nejvyšší úroveň summitu se nazývá Evropská rada a tvoří ji vedoucí představitelé členských států EU. Na nižší úrovni jsou setkání ministrů, expertů a pracovních skupin, kteří se zabývají specifickými tématy. Na summitech se také mohou účastnit představitelé dalších zemí, jako jsou země kandidující na členství v EU, nebo představitelé mezinárodních organizací.

Summity Evropské unie jsou důležitými událostmi, protože umožňují vedoucím představitelům členských států spolupracovat a hledat řešení problémů a výzev, se kterými se EU potýká.

  • V roce 2021 se na Václavském náměstí v Praze konala demonstrace za svobodu a proti vládním opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19. Demonstrace byla organizována hnutím Hlasy proti chudobě a účastnilo se jí několik tisíc lidí.

V roce 2021 byla situace s pandemií covid-19 v České republice velmi závažná, a tak byla zavedena řada opatření, aby se snížilo šíření nákazy. Některá z nejvýznamnějších opatření zahrnovala:

Omezení pohybu: V rámci omezení pohybu byly zavedeny různé stupně lockdownu, které omezily pohyb osob a podnikání.

Zákaz akcí a setkávání: Byly zakázány různé druhy akcí a setkávání, včetně kulturních a sportovních akcí a svateb.

Nošení roušek: Nošení roušek bylo povinné v uzavřených prostorách a na veřejnosti.

Zavření škol a univerzit: Byly zavřeny školy a univerzity, včetně mateřských škol, základních a středních škol a vysokých škol.

Omezení podnikání: Byl zavřen provoz různých druhů podniků, jako jsou bary, restaurace, kina a divadla.

Zákaz cestování: Byly zavedeny různé zákazy cestování, včetně zákazů cestování do některých zemí a karantény pro osoby přicestující ze zahraničí.

Masové očkování: Probíhalo masové očkování proti covid-19, nejprve pro nejzranitelnější skupiny obyvatel, později pro další skupiny.

Tyto opatření byla postupně uvolňována v závislosti na situaci s pandemií a v souladu s aktuálním epidemiologickým vývojem. Od konce roku 2021 se situace v České republice pomalu zlepšovala a mnoho z těchto opatření bylo uvolněno, ale stále platí některá opatření, jako je povinnost nošení roušek a omezení počtu osob v uzavřených prostorech.


0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře