Dopravní podnik hl. m. Prahy zahájil výstavbu nového úseku tramvajové tratě Holyně – Slivenec

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Nový úsek je dlouhý půl kilometru a bude zakončen smyčkou o celkové délce zhruba 600 metrů. Bude na něm jeden pár zastávek Slivenec, které budou situovány přímo ve smyčce. Předpokládaná doba výstavby tratě je 259 dnů, tj. zhruba 8,5 měsíce, postaví ji společnost STRABAG Rail. Předpokládané celkové náklady výstavby činí 233,1 milionů korun. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) předpokládá zprovoznění tratě letos v průběhu října. Nová tramvajová trať Holyně – Slivenec je druhým a závěrečným úsekem prodloužení tratě z obratiště Sídliště Barrandov do Slivence. DPP v této etapě naváže na stávající trať a odstavné koleje za zastávkou a úvratí Holyně. Trať bude dále pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Po zřízení staveniště začne stavba skrývkou ornice a výkopovými pracemi. Následovat budou přeložky inženýrských sítí, budování kanalizace včetně odvodnění budoucí tratě. Kromě samotného tělesa, tratě a smyčky zde zhotovitel pro DPP vybuduje také účelovou komunikaci k obratišti, v něm samotné zastávky, které budou plně bezbariérové a osazeny stejným typem přístřešků, jako jsou na zastávkách prvního úseku. DPP dále nechá postavit chodník od zastávek ve smyčce směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu. Zde naváže na již vybudovaný chodník s veřejným osvětlením a alejí stromů, který vede k domu seniorů v centru Slivence. Uvnitř smyčky vznikne také malá budova sociálního zařízení pro řidiče tramvají, která bude sloužit pro jejich hygienu a krátkodobý oddych.

Úsek Holyně – Slivenec bude mít až po obratiště otevřený kolejový svršek a téměř stejnou podobu jako stávající část tratě mezi náměstím Olgy Scheinpflugové a úvratí v Holyni. Koleje ve smyčce Slivenec budou mít zpevněný povrch. Smyčka Slivenec bude jednokolejná se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset článkových tramvají o délce min. 30 metrů. V prostoru obratiště plánuje hl. m. Praha výstavbu P+R parkoviště. V dohledné budoucnosti by u smyčky mělo vzniknout také obchodní centrum. Na výstavu tohoto úseku tratě DPP plánuje podat žádosti o dotaci z EU v rámci aktuálně zahájeného dotačního programu OPD3.

„Dokončení tohoto úseku a smyčky Slivenec nám umožní na tuto trať nasazovat do pravidelného provozu všechny typy tramvají, nejenom obousměrné KT8N2. Díky tomu budeme moct lépe plánovat provoz i s ohledem na trať Modřany – Libuš, která bude končit dočasnou úvratí a jejíž zprovoznění očekáváme letos v červnu. Samotná výstavba úseku do Slivence nebude znamenat dlouhodobou výluku stávajícího provozu tramvají do Holyně. Nicméně v samotném závěru budeme muset novou trať i trolejové vedení napojit na stávající odstavné koleje u zastávky Holyně, což bez dočasného přerušení provozu v úseku Sídliště Barrandov – Holyně nelze zrealizovat. Předpokládáme, že po dokončení výstavby budeme do Slivence kromě linky č. 5 jezdit také linkou č. 4, alespoň takový je aktuální společný záměr hl. m. Prahy, DPP a ROPIDu i s ohledem na chystanou realizaci bytové výstavby v oblasti Holyně,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP.

 

 

Zdroj:

Dopravní podnik Praha

Foto:

Daniel Šibík, Dopravní podnik Praha

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře