Dopravní opatření na komunikaci Tupolevova v Letňanech

3399089_1209479_mapa_TupolevovaTechnická správa komunikací hlavního města Prahy oznamuje , že od 1. března bude omezen provoz na komunikace Tupolevova. Důvodem je souvislá údržba komunikace v úseku od kruhového objezdu s ulicí Veselská po křižovatku s ulicí Beranových. Práce jsou rozděleny na etapy a skončit by měly k 10. dubnu 2022. Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem spol. EUROVIA CS, a. s.V pondělí 28. února začnou práce demontáží původního dopravního značení.

V rámci jednotlivých etap budou zavedeny částečné uzavírky, vždy však zůstane zachovaný provoz minimálně v jednom jízdním pruh. Autobusové zastávky budou přemístěny.   Po celou dobu prací bude možný provoz pro všechna vozidla směrem od Čakovic (směr metro). V opačném směru budou moci projíždět pouze autobusy MHD a cyklisté. Ostatní doprava ve směru Čakovice bude vedena po objízdné trase po komunikacích: Beranových a Veselská.

Změny v provozu MHD: Pro linky číslo 110, 136, 140, 201 a 911 se ve směru Dobratická ruší zastávka Výstaviště Letňany. Pro linky číslo 110, 136, 140, 201, 351, 377 a 911 dojde k přemístění zastávek. Podrobnosti získají  zájemci na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Zdroj: Technická správa komunikací